Zo Hoort Het wint de Nationale Kinderkroon 2008!

Op 18 april werd bekend dat Zo Hoort het de Nationale Kinderkroon 2008 gewonnen heeft.


Op 17 april kwam het boek van Zo Hoort Het uit en op 18 april werd bekend dat Zo Hoort het de Nationale Kinderkroon 2008 gewonnen heeft. Kinderen in heel Nederland konden stemmen en vonden Zo Hoort Het het beste project van de Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Zo Hoort Het is een project van PonTeM voor en door dove en slechthorende kinderen en jongeren. Contact met lot- en bondgenoten is heel belangrijk voor dove en slechthorende kinderen en jongeren. In de wereld van horende leeftijdgenoten missen zij veel informatie en soms maakt dat hen behoorlijk eenzaam en onzeker. Bijvoorbeeld als iedereen lacht, maar jij hebt de grap niet gehoordÂ… Kinderen en jongeren die gebaren of gebarentaal gebruiken voelen zich niet buiten gesloten als ze met elkaar gebaren. Ze kunnen alles volgen en alles zeggen wat ze willen!

Gedurende twee jaar is samen met 15 dove en slechthorende medeonderzoekers onderzoek gedaan naar de ervaringen van dove en slechthorende kinderen en jongeren. De onderzoekers gingen mee naar school en de kinderen en jongeren vertelden over hun leven, hun vrienden. Maar, ze vertelden ook over hoe het is om doof of slechthorend te zijn en over de hulpmiddelen (hoortoestellen, Cochleaire Implantaten, soloapparatuur) die ze gebruiken en hoe ze dat vinden. En ze vertelden over de gebaren die ze soms gebruiken om goed en makkelijk te communiceren.

Tijdens het onderzoek werden verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor kinderen, jongeren en hun ouders. In de bijeenkomsten leerden dove en slechthorende kinderen elkaar kennen, konden ze samen gebaren en ervaringen uitwisselen. Via de website en het forum van Zo Hoort Het kon over van alles van gedachten worden gewisseld. Het onderzoek is in 2007 afgesloten, maar de dove en slechthorende jongeren gingen verder als Stichting Zo Hoort Het. De stichting wordt bestuurd door jongeren en zet zich in voor dove en slechthorende kinderen en jongeren. St. Zo Hoort Het organiseert activiteiten, verzamelt en verspreidt ervaringskennis.

Meer informatie:
Stichting Zo Hoort Het: www.zohoorthet.nl
PonTeM, breaking language barriers: www.pontem.nl
Kinderkroon: www.kinderpostzegels.nl
Boek Zo hoort Het: www.vantricht.nl