Nieuws

Hieronder vind je een overzicht van nieuwsitems die interessant zijn voor ouders en verzorgers van dove kinderen en jongeren. Mis je een bepaald nieuwsitem? Mail het door aan de webmaster. Nieuwsitems van een paar maanden geleden vind je in het archief.

 

Wat vind jij van de tolkvoorziening?

Vanaf 1 januari 2015 is de tolkvoorziening voor de leefuren overgeheveld naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook komt dan de Participatiewet, waarbij tolken ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld mensen die op zoek...[meer...]


Voortbestaan Internaat Haren alweer bedreigd! Wat is werkelijk Passend Onderwijs voor dove jongeren?

De FODOK roept het ministerie van OCW op een einde te maken aan een beschamende bureaucratische patstelling die dove kinderen hun toekomst kan kosten. Geld voor het succesvolle internaat van Kentalis in Haren is weliswaar...[meer...]


Helpt u mee het Van Gogh Museum toegankelijker te maken voor doven en slechthorenden?

Het Van Gogh Museum in Amsterdam wil graag weten wat de museumbehoeften zijn van dove en slechthorende bezoekers. Wilt u uw ervaringen delen?[meer...]


Onderzoek naar de tolkvoorziening in het onderwijs

Dit najaar heeft Bureau Significant in opdracht van het ministerie van OCW en in samenspraak met diverse partijen - waaronder FODOK en Dovenschap - onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de tolkvoorziening voor het onderwijs...[meer...]


Drie Auris-scholen ontvangen het predicaat ‘Excellente School 2014’

Drie Auris scholen voor speciaal onderwijs ontvingen op 26 januari uit handen van staatssecretaris Sander Dekker het predicaat ‘Excellente school 2014’. [meer...]


Kentalis Talent ontvangt predicaat Excellente School

Kentalis Talent, een school in Vught (Noord-Brabant) voor kinderen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben, ontving 26 januari het predicaat ‘Excellente School 2014’. [meer...]


Voorlezen: ook voor kinderen die gebaren gebruiken.

Het Nederlands Gebarencentrum wil graag een bijdrage leveren aan de Nationale Voorleesdagen en heeft daarom met toestemming van Uitgeverij Gottmer een vertaling gemaakt van hét Prentenboek van 2015 “Boer Boris gaat naar zee”
[meer...]