Nieuws

Hieronder vind je een overzicht van nieuwsitems die interessant zijn voor ouders en verzorgers van dove kinderen en jongeren. Mis je een bepaald nieuwsitem? Mail het door aan de webmaster. Nieuwsitems van een paar maanden geleden vind je in het archief.

 

Oproep: kinderen gezocht met een cochleair implantaat in groep 3/4 van het regulier basisonderwijs

De invoering van de wet Passend Onderwijs zal ervoor zorgen dat steeds meer kinderen met cochleair implantaten zullen instromen in het regulier onderwijs. Het is belangrijk dat kinderen met cochleair implantaten dit succesvol...[meer...]


De tolkvoorziening leefuren na 2017

Zoals eerder gemeld heeft de ALV van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) besloten de tolkvoorziening leefuren per 2018 te decentraliseren. Dat zou betekenen dat individuele gemeenten de tolkvoorziening leefuren afzonderlijk...[meer...]


Het bestuur van de FODOK zoekt een penningmeester

De FODOK is op zoek naar een ervaren penningmeester met hart voor de zaak van dove kinderen en hun ouders.[meer...]


Meld je ervaring bij Oog op Zorg

Ben je doof, slechthorend of heb je tos? Of ben je ouder van, familielid of begeleider? En heb je te maken met zorg vanuit de Wmo, de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet of de Wet Langdurige Zorg? [meer...]


Nieuw: Tim zoekt een walvis

Een prentenboek voor peuters en kleuters waarin rijm, herhaling, dieren en gebaren op prettige wijze bij elkaar komen. Tim is een echte dierenvriend! Hij heeft gehoord over een WALVIS, maar hoe ziet die er eigenlijk uit?[meer...]


Kerstgedachte: Je doet ertoe...

Een mooie weergave van het verloop van een les Kunst en Cultuur op de Guyotschool voor VSO te Haren door Anja Nutters-Stornebrink.[meer...]


FODOK op naar het nieuwe jaar…

Dit jaar vierden we ons 60-jarig bestaan. Al 60 jaar zet de FODOK zich in voor dove kinderen en hun ouders. Onderwijs, opvoeding, tolken, gebarentaal, CI, allemaal thema’s die voortdurend onze aandacht en inzet vragen. Via onze...[meer...]