Nieuws

Hieronder vind je een overzicht van nieuwsitems die interessant zijn voor ouders en verzorgers van dove kinderen en jongeren. Mis je een bepaald nieuwsitem? Mail het door aan de webmaster. Nieuwsitems van een paar maanden geleden vind je in het archief.

 

Tweezijdige cochleaire implantatie bij kinderen tot en met 18 jaar vergoed

Nieuwe richtlijn formuleert de voorwaarden waaraan kinderen tot en met 18 jaar moeten voldoen, willen zij in aanmerking komen voor tweezijdige Cochleaire Implantatie (CI). [meer...]


Tolken in het onderwijs en meer

Bij de invoering van passend onderwijs veranderen de regeling en de financiering van de tolkvoorziening in het onderwijs voorlopig niet. Er vindt nog overleg plaats tussen het ministerie, de besturen van de cluster 2 scholen en...[meer...]


Alleen samen kunnen we Passend Onderwijs echt passend maken!

De FODOK en haar zusterorganisatie de FOSS merken bij ouders nog veel onbekendheid met de praktische gevolgen van de invoering van Passend Onderwijs voor cluster 2. Ook is er bij ouders bezorgdheid over de gevolgen voor hun kind. [meer...]


‘Doofheid is meer dan niet kunnen horen’

logo's aandacht voor iedereen

In de nieuwsbrief van 'Aandacht voor iedereen' een interview met Marien Hannink, beleidsmedewerker FODOK. Zij vraagt aandacht voor doven en slechthorenden, want in het kader van de veranderingen binnen de WMO krijgen gemeenten in...[meer...]


Geslaagde Themadag Passend Onderwijs

Op zaterdag 22 maart jl. kwamen ouders van dove en slechthorende kinderen bijeen voor de Themadag Passend Onderwijs. Ook de jongeren waren deze dag aanwezig om elkaar te ontmoeten en om ouders te vertellen over hun...[meer...]


EenVandaag besteedt aandacht aan voor- en tegenstanders van het CI

Dove en slechthorende mensen kunnen door een cochleair implantaat (CI) weer geluiden waarnemen. Niet iedereen kiest voor een CI. Op dinsdag 25 februari schonk EenVandaag op Nederland 1 aandacht aan dit onderwerp. [meer...]


Simea informeert ons over Passend Onderwijs

logo Siméa

Siméa, de belangenbehartiger van de cluster 2-instellingen, heeft de gevolgen voor cluster 2 op een rijtje gezet. Hier treft u de verstuurde nieuwsbrieven aan.[meer...]