Nieuws

Hieronder vind je een overzicht van nieuwsitems die interessant zijn voor ouders en verzorgers van dove kinderen en jongeren. Mis je een bepaald nieuwsitem? Mail het door aan de webmaster. Nieuwsitems van een paar maanden geleden vind je in het archief.

 

Helden en winnaars tijdens de finale van de Nationale LeesVertelwedstrijd 2017

Op zaterdag 27 mei kwamen meer dan 500 dove, slechthorende én horende bezoekers naar het Beatrix theater in Utrecht voor de finale van de Nationale LeesVertelwedstrijd, een wedstrijd voordragen in gebarentaal voor dove en...[meer...]


Oproep: passend onderwijs voor kinderen met een gehoorprobleem

Heeft uw kind een gehoorprobleem en gaat hij/zij naar de reguliere basisschool of voortgezet onderwijs? Krijgt uw kind extra ondersteuning op school omdat hij/zij een gehoorprobleem heeft? Dan komen we graag in contact met u![meer...]


Goede ervaringen in een reguliere setting? Meld die voor een nieuw boekje!

Steeds meer dove en slechthorende kinderen gaan naar het regulier onderwijs. Bij het ene kind gaat dat redelijk gemakkelijk, bij het andere kind vraagt dat veel afstemming, maar het gaat nooit helemaal vanzelf. Voor een nieuw...[meer...]


Wel of geen CI? Hoe maak je de keuze?

De FODOK werkt momenteel aan de ontwikkeling van een nieuwe online Keuzehulp voor ouders van kinderen met een CI, of die dit overwegen.
 Om inzicht te krijgen in belangrijke vragen die ouders hebben, informatie die door ouders...[meer...]


Ontwikkeling online keuzehulp CI

Heeft jouw kind een CI of sta je voor deze keuze? Fodok ontwikkelt momenteel een nieuwe online keuzehulp die ouders in de toekomst kan ondersteunen. Hoe hebben jullie deze keuze gemaakt of hoe gaan jullie deze maken? Waar vinden...[meer...]


Steunpunt onderwijs

Ouders van leerlingen met een beperking die kiezen voor regulier onderwijs, lopen vaak vast in die keuze. Ze kunnen bijvoorbeeld geen school vinden die openstaat voor hun kind. Of het kost moeite om de noodzakelijke aanpassingen...[meer...]


Vervolgonderzoek school en vriendschappen

Krijg je op school voldoende steun? Helpen leerlingen op jouw school elkaar? Dit zijn enkele vragen uit het onderzoek School en vriendschappen. Ben je scholier met een beperking? Of ben je ouder van een schoolgaand kind met een...[meer...]