Nieuws

Hieronder vind je een overzicht van nieuwsitems die interessant zijn voor ouders en verzorgers van dove kinderen en jongeren. Mis je een bepaald nieuwsitem? Mail het door aan de webmaster. Nieuwsitems van een paar maanden geleden vind je in het archief.

 

Instemmingsrecht voor ouders op school

Ouders hebben vanaf 1 augustus 2017 instemmingsrecht voor het handelingsdeel van het OPP, het Ontwikkelingsperspectief(plan). Al vanaf 2013 maakten belangenorganisaties, waaronder FODOK en Stichting Hoormij, zich hier sterk voor....[meer...]


Gezocht: jongeren tussen 12-14 jaar voor leesonderzoek bij TOS en slechthorendheid

Helen Blom doet onderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen naar het leesbegrip van internetteksten bij dove kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Voor dit onderzoek is zij op zoek naar kinderen tussen...[meer...]


Stichting Hoormij lanceert hoorWERKwijzer.nl

Deze online keuzewijzer richt zich op werknemers die last hebben van geluid op hun werkplek of die minder goed kunnen horen maar nog graag willen blijven werken. ‘Investeren in je eigen gehoor levert niet alleen jezelf, maar ook...[meer...]


Decentralisering tolkvoorziening leefuren van de baan!

In het Algemeen Overleg WMO op 1 februari jl. hebben Kamerleden hun zorgen geuit over de plannen voor decentralisering van de tolkvoorziening voor de leefuren naar de individuele gemeenten. Staatssecretaris Van Rijn van VWS heeft...[meer...]


Jaarverslag OPCI 2016: wachtlijsten groeien

Een belangrijk knelpunt in de CI-zorg is het groeien van de wachtlijsten. De reden hiervoor is de grotere bekendheid van/over een Cochleair Implantaat. Daarnaast zijn de indicatiecriteria verlaagd. Dit is echter niet gevolgd door...[meer...]


Studeren aan Gallaudet University: de enige universiteit speciaal voor doven

In Amerika, Washington DC, staat de enige universiteit speciaal voor doven en slechthorenden. Iedereen beheerst gebarentaal. De colleges worden in Amerikaanse gebarentaal en Engels gegeven. Veel docenten zijn zelf ook doof of...[meer...]


Onderzoek: school en vriendschappen

Krijg je op school voldoende steun? Helpen leerlingen op jouw school elkaar? Dit zijn enkele vragen uit het onderzoek School en vriendschappen. Ben je scholier met een beperking? Of ben je ouder van een schoolgaand kind met een...[meer...]