Nieuws

Hieronder vind je een overzicht van nieuwsitems die interessant zijn voor ouders en verzorgers van dove kinderen en jongeren. Mis je een bepaald nieuwsitem? Mail het door aan de webmaster. Nieuwsitems van een paar maanden geleden vind je in het archief.

 

Het bestuur van de FODOK zoekt een penningmeester

De FODOK is op zoek naar een ervaren penningmeester met hart voor de zaak van dove kinderen en hun ouders.[meer...]


Meld je ervaring bij Oog op Zorg

Ben je doof, slechthorend of heb je tos? Of ben je ouder van, familielid of begeleider? En heb je te maken met zorg vanuit de Wmo, de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet of de Wet Langdurige Zorg? [meer...]


Nieuw: Tim zoekt een walvis

Een prentenboek voor peuters en kleuters waarin rijm, herhaling, dieren en gebaren op prettige wijze bij elkaar komen. Tim is een echte dierenvriend! Hij heeft gehoord over een WALVIS, maar hoe ziet die er eigenlijk uit?[meer...]


Kerstgedachte: Je doet ertoe...

Een mooie weergave van het verloop van een les Kunst en Cultuur op de Guyotschool voor VSO te Haren door Anja Nutters-Stornebrink.[meer...]


FODOK op naar het nieuwe jaar…

Dit jaar vierden we ons 60-jarig bestaan. Al 60 jaar zet de FODOK zich in voor dove kinderen en hun ouders. Onderwijs, opvoeding, tolken, gebarentaal, CI, allemaal thema’s die voortdurend onze aandacht en inzet vragen. Via onze...[meer...]


Na twee jaar Passend Onderwijs: nog veel te doen

Passend Onderwijs is ruim twee jaar geleden ingevoerd. Sinds die tijd gaan meer kinderen uit het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs. Leerkrachten kregen er de nodige taken bij. In een uitgebreid onderzoek onder...[meer...]


Oproep voor MG-kinderen en -jongeren in het oosten van het land

Kentalis heeft van een ouder in Deventer de vraag gekregen of zij een gecombineerd zorg/onderwijsaanbod kunnen leveren in het oosten van het land. Het gaat hierbij om de doelgroep meervoudig gehandicapte kinderen en jongeren, bij...[meer...]