Simea informeert ons over Passend Onderwijs

Siméa, de belangenbehartiger van de cluster 2-instellingen, heeft de gevolgen voor cluster 2 op een rijtje gezet. Hier treft u de verstuurde nieuwsbrieven aan.


logo Siméa

Siméa, de belangenbehartiger van de cluster 2-instellingen, heeft de gevolgen van Passend Onderwijs voor cluster 2 op een rijtje gezet. Het is de intentie van Siméa om betrokkenen de komende periode geregeld te informeren over de wijze waarop de besturen van cluster 2 de herinrichting van het onderwijs en de begeleiding in de praktijk vorm en inhoud geven.

Op de website www.simea.nl vindt u algemene informatie, handreikingen en beeldmateriaal van praktijkvoorbeelden. In de nieuwsberichten wordt u ook gewezen op de informatie die beschikbaar is.


Simea nieuwsbericht 3
Dit keer een nieuwbrief met informatie over de onderwijsarrangementen en op de overgangsregelingen voor de leerlingen met een indicatie LGF en het schooldeel van de LGF financiering.

Siméa nieuwsbericht 3


Simea nieuwsbericht 2

Een van de veranderingen binnen passend onderwijs is de wijze waarop bepaald wordt welke ondersteuning een leerling nodig heeft. Ouders en scholen die een leerling aanmelden voor extra ondersteuning door de instelling van cluster 2, krijgen trajectbegeleiding. In de trajectbegeleiding wordt uitgezocht wat de onderwijsbehoefte van de leerling is en welke ondersteuning de school vraagt. Dit resulteert in een advies aan de Commissie van Onderzoek.

In dit nieuwsbericht leest u meer over de aanmeldpunten van cluster 2. Hoe de trajectbegeleiding in zijn werk gaat en over de werkwijze van de Commissie van Onderzoek.

Siméa nieuwsbericht 2

Eerder nieuwsbericht

Siméa nieuwsbericht 1