Ouders starten actie voor bilaterale CI

Dove kinderen hebben in Nederland geen recht op twee oren. De starre houding van het CVZ in deze kwestie maakt dat er in Nederland al jarenlang een impasse is ten aanzien van de vergoeding van een tweede cochleair implantaat.


Dove kinderen hebben in Nederland geen recht op twee oren. De starre houding van het CVZ in deze kwestie maakt dat er in Nederland al jarenlang een impasse is ten aanzien van de vergoeding van een tweede cochleair implantaat. Het CVZ wil moeilijk te verkrijgen wetenschappelijk bewijs, terwijl de experts in binnen- en buitenland al lang overtuigd zijn van de meerwaarde van een tweede implantaat. Steeds meer ouders starten acties om een tweede implantaat voor hun zoon of dochter te financieren, want juist bij kinderen is het van groot belang om niet te lang te wachten.  In Nederland adviseert het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) de Minister nog altijd slechts één implantaat te vergoeden. Voor de meerwaarde van een tweede cochleair implantaat zou onvoldoende wetenschappelijk bewijs zijn. Het CVZ geeft aan nog harder wetenschappelijk bewijs te willen hebben, terwijl CVZ-woordvoerder Geldof in Trouw aangeeft dat het wetenschappelijk haast onmogelijk is om deze hardere resultaten te vergaren (Trouw, 2 maart 2012).   

Dove kinderen en hun ouders, maar uiteindelijk ook de samenleving, zijn de dupe van deze patstelling. Blijven we in Nederland zoeken naar deze moeilijk, zo niet onmogelijk te verkrijgen wetenschappelijke bewijzen, terwijl de experts in Nederland hierover een duidelijk standpunt hebben geformuleerd? Waarom wordt er niet naar deze experts geluisterd? En waarom luisteren we niet naar de expertise in de landen om ons heen? In heel veel Europese landen (Frankrijk, België, Groot-Brittanië, Duitsland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Oostenrijk, etc) vergoeden ze al jaren twee implantaten bij kinderen.

“Om met één implantaat goed te kunnen horen moet je alle zeilen bijzetten. Het geluid is blikkerig en omdat je slechts één implantaat hebt, hoor je maar met één kant en dat heeft behoorlijk wat beperkingen. Met een tweede implantaat kan je geluid beter lokaliseren en veel beter horen in rumoerige omstandigheden.” 

Veel ouders van dove kinderen hebben genoeg van deze impasse en geven de hoop op. Zij zien hun kinderen ouder worden, zonder dat hun kinderen de middelen krijgen die hen toekomen. Enkele ouders startten met acties om een tweede implantaat voor hun dove kind te financieren.