Belangenorganisaties schrijven notitie 'Langer zelfstandig wonen'

Deze notitie zal worden meegenomen in het rondetafelgesprek over dit onderwerp, dat op 10 september plaatsvindt.


De gezamenlijke belangenorganisaties voor doven, slechthorenden en tos hebben op uitnodiging van de vaste Commissie Wonen en Rijksdienst en notitie opgesteld over Langer zelfstandig wonen. Deze zal worden meegenomen in een rondetafelgesprek over dit onderwerp op 10 september. In de notitie is aandacht gevraagd voor akoestiek, waarschuwing en alarmering (waarbij ook weer gewezen is op de slechte bereikbaarheid van het 112-alarmnummer), visuele communicatiesystemen (zoals intercom met beeldverbinding) en toegankelijkheid van gemeenten en gemeentelijke informatie.


Naar de notitie