De FODOK laat zien dat lezen leuk is!

De afgelopen maanden heeft de FODOK weer diverse materialen ontwikkeld, die bijdragen aan de ontwikkeling van leesplezier van dove kinderen en jongeren.


De afgelopen maanden heeft de FODOK weer diverse materialen ontwikkeld, die bijdragen aan de ontwikkeling van leesplezier van dove kinderen en jongeren. 

Waarom vindt de FODOK leesbevordering zo belangrijk? 
Leesbevordering is belangrijk omdat dove kinderen en jongeren vaak een steuntje in de rug nodig hebben om lezen leuk te (gaan) vinden. De Nederlandse taal is voor hen immers minder makkelijk toegankelijk en die hebben ze nu net ook nodig bij het (leren) lezen. Hoe leuker we lezen maken, hoe beter dove kinderen in staat zullen zijn die grotere drempel bij het lezen te nemen!
De leesbevorderingsactiviteiten van de FODOK (en ook de Leesvertelwedstrijd) worden gesubsidieerd door het ministerie van OCW. 

Twee brochures en een dvd
De FODOK maakte twee brochures en een dvd, die binnenkort in de webwinkel te bestellen zijn:

  • De dvd Lezen leuker maken voor dove en slechthorende kinderen en jongeren - met of zonder CI. Ervaringen en tips van leerlingen, ouders en leerkrachten; € 5,- (€ 4,- voor leden)
  • De docentenbrochure Lezen en laten lezen. De rol van de docent bij het bevorderen van het leesplezier thuis en op school; € 2,50 (€ 2,- voor leden)
  • De ouderfolder Samen werken aan lezen! Tips voor ouders, met veel foto’s en weinig tekst; € 1,- (€ 0,80 voor leden)


FODOK-keuzelijst 11
Ook verscheen de elfde FODOK-keuzelijst, een verzameling van korte beschrijvingen van ‘gewone’ kinder- en jeugdboeken die, als lees- of voorleesboek, toegankelijk geacht worden voor dove kinderen en jongeren. 
De papieren FODOK-keuzelijst is binnenkort via de webwinkel te bestellen (€ 7,50; € 6,- voor leden). De FODOK-keuzelijsten zijn tevens toegankelijk via de FODOK-website en www.fodok-keuzelijst.nl

Troef-reeks
De FODOK werkt samen met Van Tricht uitgeverij en een redactie van professionals uit het speciaal (doven)onderwijs aan de uitgave van de Troef-reeks. Per jaar verschijnen drie boeken voor dove jongeren. In 2011 verschenen:
Anne-Rose Hermer (ill. Tirza Beekhuis), Drinken!
Marte Jongbloed (ill. Roelof van der Schans), Mijn schuld
Bianca Mastenbroek (ill. Walter Donker), Zin in bloed
Zie ook: www.vantricht.nl > Makkelijk lezen

Meer weten?
Heb je vragen over leesbevordering of wil je de FODOK benaderen voor een ouderavond over leesbevordering, mail dan naar Mariën Hannink.