De gevolgen van de Wet Werken Naar Vermogen op de Wajong

Heb jij Wajong? Of wil je een Wajong uitkering aanvragen? Dan kan er de komende tijd veel voor je gaan veranderen. Ben je het niet eens met deze veranderingen, teken dan de Petitie en protesteer mee!


Heb jij Wajong? Of wil je een Wajong uitkering aanvragen?
Dan kan deze informatie belangrijk zijn voor jou. Lees dit goed!

De Wet Werken Naar Vermogen is een nieuwe wet die vanaf 2013 in werking treedt. Deze wet heeft invloed op Wajong.

Veel dove jongeren hebben een Wajong uitkering. Wil je mee protesteren tegen deze nieuwe wet? Kom dan op donderdag 22 maart naar het Malieveld in Den Haag. Het protest begint om 12:00 en duurt tot 14:00 uur. 

Kun je niet komen maar wil je wel je stem laten horen? Teken dan de petitie!
http://www.laatzenietvallen.nl/teken-de-petitie.3.html


Meer informatie over Wajong binnen de Wet Werken naar Vermogen: 


Nieuwe wajongers vanaf 2013
- Alléén de duurzaam arbeidsongeschikten hebben na 2013 recht op een Wajong. Daar wordt mee bedoeld, dat alleen mensen waarbij er écht geen arbeidsmogelijkheden zijn hebben hier recht op. Dus half wajong, half werken kan in de toekomst niet meer voor deze “nieuwe wajongers”. 

Wajongers vóór 2010

Let op: Voor mensen die vóór 2010 recht hadden op een Wajong verandert er minder. Deze mensen behouden hun uitkering, maar worden op papier wel herbeoordeeld (soms wordt men wel opgeroepen op gesprek). Dit kan leiden tot dat de uitkering van 75% van het minimumloon naar 70% gaat. 
- Nog belangrijk: Wanneer je uitkering verlaagd wordt naar 70% kan je zélf om een herbeoordeling vragen bij het UWV. Als uit deze herbeoordeling blijkt dat je duurzaam arbeidsongeschikt bent, heb je opnieuw recht op 75% van het minimumloon. Het is dus zeker de moeite waard om een herbeoordeling aan te vragen wanneer je denkt onder de groep duurzaam arbeidsongeschikten te vallen. 

Uitgesloten groepen

- Er zijn 3 specifieke groepen die géén recht zullen hebben op Wajong, namelijk: mensen die wonen in het buitenland, gedetineerden en studerende mensen. In de nieuwe wet staat dat wanneer je kan studeren je vermogen hebt, en dus niet arbeidsongeschikt bent. Dit geld voor de Wajongers na 2010 zeker, maar of dit ook geldt voor de Wajongers die vóór 2010 recht hadden op een Wajong, staat niet vermeld. Dus je willen ontwikkelen door te studeren, wordt niet meer beloond... eerder afgestraft. 

De verwachting is dat 67% van de mensen die nu recht hebben op een Wajong of WsW uitkering, de uitkering zal verliezen.