De tolkvoorziening leefuren na 2017

Zoals eerder gemeld heeft de ALV van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) besloten de tolkvoorziening leefuren per 2018 te decentraliseren. Dat zou betekenen dat individuele gemeenten de tolkvoorziening leefuren afzonderlijk zouden kunnen gaan regelen. De belangenorganisaties van tolkgebruikers, verenigd in het Platform doven, slechthorenden en tos, de Oogvereniging en de tolkorganisaties maken zich hier ernstig zorgen over.


De gemeenten hebben te weinig verstand van (het belang van) de tolkvoorziening en de kosten kunnen hierdoor oplopen. De organisaties hebben de VNG een gezamenlijke brief gestuurd, waarin zij hun zorgen kenbaar maken.

In een reactie op die brief meldt de VNG, dat er gewerkt gaat worden aan een modelregeling doventolk en een modelovereenkomst. Waarvan de praktijk uitwijst dat de meeste gemeenten zich daaraan houden. De belangenorganisaties zullen daarbij betrokken worden.

“Iedereen ziet echter ook dat op dit dossier het verstandig is om bepaalde zaken landelijk uit te blijven voeren (met inachtneming van de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de individuele gemeente).”

De belangenorganisaties pleiten nog steeds voor een landelijke regeling, waarbij tolkgebruikers voor hun leefuren, werk en onderwijs bij één loket terecht zouden kunnen, dus juist voor centralisatie in plaats van versnippering.