Deelnemers gezocht voor onderzoek “NmG op maat”. 

Diana, Marjolein en Renate volgen de opleiding Leraar Nederlandse Gebarentaal aan de Hogeschool van Utrecht. Om deze opleiding af te ronden voeren zij een onderzoek uit. Het onderzoek gaat over hoe Nederlands ondersteund met gebaren (NmG) wordt gebruikt in ouder-kind-interactie. Hiervoor zijn ze op zoek naar ouders van dove/slechthorende kinderen die NmG gebruiken in de communicatie.


Oproep van Diana, Marjolein en Renate

Tot nu toe is er weinig onderzoek gedaan naar hoe NmG in de praktijk wordt gebruikt. Om in de toekomst cursussen NmG zoveel mogelijk af te stemmen op het gebruik van NmG in de praktijk en uw wensen omtrent NmG, is er meer onderzoek nodig. Om bij te dragen aan dit onderzoek nodigen wij u en uw kind van harte uit voor deelname.

Wat houdt het onderzoek in?    
Wij willen bij u thuis een observatie doen van een gesprekje tussen u en uw kind d.m.v. een filmopname. Een gesprek van ongeveer een half uur. Voor de observatie nemen we een korte vragenlijst met u door en geven wij uitleg over de filmobservatie.

Waarom filmen?
Door de observatie op te nemen kunnen we later het NmG-gebruik van u en uw kind stap voor stap en heel gedetailleerd analyseren. Wij hebben gekozen voor het filmen in de thuissituatie, omdat uw kind zich daar het meest vertrouwd zal voelen. De analyse betreft enkel het gebruik van NmG en niet de gespreksvoering op zich.
De observaties zullen plaatsvinden in de maanden mei/juni. In overleg bepalen we de exacte dag en het tijdstip.

Wij zoeken naar
Dove/slechthorende kinderen tussen de 7 en 11 jaar oud.
Een kind dat cluster 2 onderwijs volgt.
Thuis wordt er NmG gebruikt.

Graag ontvangen wij u aanmelding op NmGopmaat(at)gmail.com
 
Met vriendelijke groet,
Diana, Marjolein en Renate