Doven verheugd over wetsvoorstel erkenning Nederlandse Gebarentaal

Op 3 oktober 2016 is het initiatiefwetsvoorstel voor de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel is ingebracht door de Tweede Kamerleden Roelof van Laar (PvdA) en Carla Dik-Faber (CU). De voorbereiding gebeurde in nauwe samenwerking met Dovenschap, de onafhankelijke vereniging voor Doven.


Dovenschap is zeer verheugd. In veel landen is de gebarentaal wettelijk erkend;in Nederland is dat nog niet zo. Het is een lang gekoesterde wens van de Nederlandse Dovengemeenschap om net als het Fries de Nederlandse Gebarentaal (NGT) juridisch vast te leggen. Een logisch vervolg na de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking, die eerder dit jaar eindelijk plaatsvond. In dit verdrag staat dat deelnemende landen hun nationale gebarentalen moeten erkennen en informatie en communicatie in gebarentaal moeten aanbieden dan wel stimuleren.

Emotioneel moment
Jarenlang is de Nederlandse Gebarentaal onderdrukt geweest. Het gebruik van gebaren in opvoeding en het onderwijs aan doven werd afgeraden. Voor veel oudere doven is het een extra emotioneel moment. Zij zijn opgegroeid in een tijd waar gebaren soms zelfs met lijfstraffen werden bestreden. Tegenwoordig is dat ondenkbaar, maar nog steeds is het aanbod in NGT onvoldoende. Steeds meer dove kinderen gaan met inzet van tolken NGT naar het regulier onderwijs, maar deze kinderen ontberen een adequaat aanbod in NGT. Ook is veel belangrijke informatie van de overheid en de politiek niet toegankelijk.

Nederlandse Gebarentaal
De Nederlandse Gebarentaal is een natuurlijke en visuele taal met een eigen lexicon en grammatica. Zo is bijvoorbeeld de volgorde van gebaren in een zin anders dan de volgorde van woorden in een Nederlandse zin. Gebarentaal is niet universeel. Elk land heeft zijn eigen nationale gebarentaal. Er zijn net als bij gesproken talen ook regionale verschillen. Nederland telt meer dan 30.000 gebarentalige doven en kent een sterk groeiende groep belangstellenden die beroepsmatig of uit persoonlijke interesse graag NGT willen leren.

Over Dovenschap
Dovenschap behartigt de belangen van Doven en gebarentaligen en bewaakt het culturele en taalkundige erfgoed van de Nederlandse Dovengemeenschap.