Draagt uw kind een CI en is tussen de 12 en 17 jaar? Oproep voor online onderzoek naar het leren van Engels

Terwijl iedere jongere in Nederland op de middelbare school verplicht Engels en andere talen zoals Frans, Duits en Spaans leert, is er nog nauwelijks bekend hoe jongeren met cochleaire implantaten (CI) dit doen – wat gaat goed en waar lopen ze tegen aan? Enja Jung, onderzoeker bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), doet hier nu onderzoek naar.


Is uw zoon of dochter tussen de 12 en 17 jaar en draagt hij of zij een CI? Ondersteun dan Enja bij dit belangrijke onderzoek door hem of haar mee te laten doen aan de online vragenlijsten! Komt uw eigen kind niet in aanmerking maar kent u iemand met een CI tussen de 12 en 17 jaar? Ondersteun dan Enja door deze oproep te delen!

De uitkomsten van dit onderzoek zijn belangrijk voor jongeren met CI, hun ouders, scholen, en de CI teams. Hierdoor kunnen deze jongeren in de toekomst hopelijk nog beter ondersteund worden bij het leren van Engels en andere tweede talen.

Dit onderzoek
Het doel van de online vragenlijsten is om meer te weten over hoe jongeren zelf het leren van Engels ervaren. Om uit te zoeken welke factoren invloed hebben op het leren van Engels, worden ook vragen gesteld aan één van de ouders en – als dat mogelijk is – de leraar Engels. De online vragenlijsten maken deel uit van een groter project. Kijk hier voor een eerder bericht.

Het invullen van de vragenlijsten duurt ongeveer:
Voor uw kind 60 – 90 minuten (maximaal 120).
Voor één van de ouders 45 – 60 minuten (maximaal 90).
Voor de leraar Engels 10 – 15 minuten (maximaal 25).

Uw kind ontvangt na afloop van het onderzoek een €10 cadeaubon (keuze uit VVV-cadeaubon, Nationale Bioscoopbon, of Bol.com cadeaubon).

Verloop van het onderzoek
Neem eerst contact op met de onderzoekers. U krijgt vervolgens een toestemmingsformulier per post toegestuurd. Na ondertekening door uw kind en beide ouders krijgt u toegangscodes om te kunnen inloggen op de online vragenlijsten. Voor de leraar Engels krijgt u per post een informatiepakket. Deze kunt u aan de leraar Engels geven met de vraag of hij/zij de vragenlijsten wil invullen.

Vragen of aanmelden?
Neem dan vrijblijvend contact op met de onderzoeker Enja Jung (d.e.jung(at)umcg.nl). Meer informatie is ook te vinden op www.Vragen.2eTaalOnderzoekGroningen.nl.

Komt uw eigen kind niet in aanmerking voor het onderzoek maar kent u iemand die mogelijk geïnteresseerd is? Dan zouden wij het waarderen als u deze oproep met hen zou willen delen