FODOK en NDJ op het congres van de Onderwijsinspectie

De FODOK en de NDJ (Nederlandse Dove Jongeren) gaven tijdens het congres van de Onderwijsinspectie, De Staat van het Onderwijs, op woensdag 12 april, een workshop over wat dove en slechthorende leerlingen tegenkomen in het regulier onderwijs en wat zij nodig hebben, onder de titel Erbij horen met een hoorbeperking?


De workshop had niet heel veel deelnemers, maar de betrokkenheid en interesse van de deelnemers was groot. Ze zijn zeker aan het denken gezet.

Helemaal tevreden waren we overigens niet over het congres. De bevindingen van de Inspectie over de grote kwaliteitsverschillen tussen scholen waren uiteraard heel interessant en ongetwijfeld ook relevant voor het speciaal onderwijs en de ambulante diensten ten behoeve van dove, slechthorende en tos-leerlingen. Maar er was in de plenaire sessies geen aandacht voor leerlingen met een beperking.

En de Inspectie stelde ons zeer teleur ten aanzien van de communicatieve toegankelijkheid: de tolk voor medepresentator Lisa Hinderks mocht tijdens de eerste plenaire sessies niet op het podium staan, maar moest in de zaal tolken, met onvoldoende licht. ’s Middags was dit na enig aandringen onzerzijds gecorrigeerd, maar wij hielden er niet zo’n fijn gevoel aan over: wij hadden van de Onderwijsinspectie nu net meer verwacht…