FODOK op naar het nieuwe jaar…

Dit jaar vierden we ons 60-jarig bestaan. Al 60 jaar zet de FODOK zich in voor dove kinderen en hun ouders. Onderwijs, opvoeding, tolken, gebarentaal, CI, allemaal thema’s die voortdurend onze aandacht en inzet vragen. Via onze website, (digitale) nieuwbrief en sociale media informeren we jullie over actuele ontwikkelingen. Maar we willen meer.


Daarom gaan we het komend jaar het aanbod aan ontmoetingsmogelijkheden veranderen en verruimen: de jaarlijkse themadag wordt vervangen door meerdere thema-avonden en daarnaast willen we op een aantal zaterdagen in het jaar activiteiten voor ouders en kinderen organiseren. We hopen op deze manier meer ouders te bereiken, meer keus te bieden en meer ontmoetingen mogelijk te maken.

We zijn druk bezig met het opstellen van een activiteitenprogramma voor 2017. We kiezen voor een combinatie van informatie-avonden voor ouders (INFODOK-avonden), huiskamerbijeenkomsten en kinderactiviteiten. De eerste INFODOK-avond vindt plaats op 1 februari. Op die avond in Nijkerk staat de samenwerking tussen ouder en tolk centraal in de bijeenkomst ‘Ouders ontmoeten tolken: een gesprek over grenzen’. En op 10 mei hebben we het met Ilse Jobse over het ‘empoweren’ van je dove kind.

Maar ook willen we graag dat kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Daarom zullen we ook meer activiteiten organiseren voor kinderen. Een aantal van deze kinderactiviteiten organiseren we komend jaar samen met Stichting Zo Hoort Het, bijvoorbeeld een bezoek aan een kinderboerderij of speeltuin, knutselen voor Moederdag, etc.

We hopen jullie in 2017 op veel leuke plekken te ontmoeten. Laat het ons weten wanneer jullie suggesties hebben voor een avond- of kinderactiviteit. Wie weet kunnen we het (samen) organiseren!