Gaat uw kind naar de school van uw keuze?

Heeft u in de schooljaren 2015/2016 of 2016/2017 een schoolkeuze gemaakt of een overstap tussen scholen? Oberon en CED-Groep doen onderzoek naar keuzevrijheid van ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte in primair, voortgezet en speciaal onderwijs.


Wilt u meedoen aan een telefonisch interview over uw ervaringen?
Mail of bel dan Pauline van Eck, pveck(at)oberon.eu / tel. 030-2306090.  Dit onderzoek is onderdeel van de lange termijn Evaluatie Passend Onderwijs, in opdracht van het ministerie van OCW (www.evaluatiepassendonderwijs.nl).