Geanimeerde ouderavond over Passend Onderwijs!

Op donderdag 15 juni vond de eerste van een viertal ouderavonden over Passend Onderwijs plaats, georganiseerd door Stichting Hoormij en de FODOK. Een dertigtal ouders en diverse VierTaal-medewerkers gingen met elkaar in gesprek op de Alexander Roozendaalschool, onderdeel van VierTaal, in Amsterdam.


Twee jongeren, Meike van SpraakSaam en Gaby van SH-Jong, vertelden over hun schooltijd. Zij vertelden dat het zo moeilijk is om erbij te horen als je op een reguliere school zit. En dat het dan fijn is als je andere kinderen en jongeren kunt ontmoeten die hetzelfde hebben als jij.

De aanwezige ouders vonden het een nuttige bijeenkomst, waar de meer ervaren ouders de jongere ouders tips konden geven en waar zowel kritiek als tevredenheid tot uiting kwam. Er waren positieve verhalen over enthousiaste juffen en deskundige AB’ers en er waren ouders die nog niet echt wisten wat ze konden verwachten qua ondersteuning van hun kind.

Niet iedereen was even tevreden over het niveau van het speciaal onderwijs. En een aantal ouders miste voldoende aandacht voor de rol van gebarentaal in het onderwijs aan en de begeleiding van hun dove of slechthorende kind. Dat bleek ook uit het feit dat wanneer ouders een tolk willen inzetten, AB’ers hen daar niet altijd in ondersteunen, bijvoorbeeld om de reguliere school van het belang van die tolk te overtuigen.

De ouderorganisaties pleiten al langer voor AB’ers, die óf gespecialiseerd zijn in de TOS-doelgroep óf expertise hebben over de uiteenlopende behoeften van leerlingen met een auditieve beperking. Daar hoort uiteraard kennis van hulpmiddelen bij, maar evenzeer kennis van taalmogelijkheden en tolkinzet.
Ouders van kinderen in het voortgezet onderwijs benadrukten de problemen die hun kinderen met vreemde talen hebben.  

De signalen die deze ouderavond naar voren kwamen, brengen we weer onder de aandacht bij de vier instellingen die onderwijs en ondersteuning voor onze doelgroepen verzorgen.

Het was een geanimeerde avond en het gesprek ging na afsluiting van het officiële programma nog wel even door - en zo hoort het ook!

Dank aan de Alexander Roozendaalschool voor de gastvrijheid en de meer dan bereidwillige medewerking, dank aan alle ouders voor hun inbreng en graag tot een volgende keer: dit najaar staan nog ouderavonden in de planning in Zwolle, Rotterdam en Eindhoven!