Geslaagde Themadag Passend Onderwijs

Op zaterdag 22 maart jl. kwamen ouders van dove en slechthorende kinderen bijeen voor de Themadag Passend Onderwijs. Ook de jongeren waren deze dag aanwezig om elkaar te ontmoeten en om ouders te vertellen over hun onderwijservaringen.Op zaterdag 22 maart jl. kwamen ouders van dove en slechthorende kinderen en van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis in Utrecht bijeen voor de Themadag Passend Onderwijs. Ook de jongeren waren deze dag aanwezig om elkaar te ontmoeten en om ouders te vertellen over hun onderwijservaringen.
Verder waren er veel professionals die werkzaam zijn in het onderwijsveld cluster 2, de benaming voor het onderwijs aan deze doelgroepen.
De dag werd georganiseerd door de ouderorganisaties FODOK en FOSS en de jongerenorganisaties JongerenCommissie en SH-Jong.

Met de komst van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 gaat er ook veel veranderen voor de leerlingen in cluster 2 (speciaal onderwijs en begeleiding in het regulier onderwijs).

Arnold Jonk (hoofdinspecteur Onderwijsinspectie) ging in zijn plenaire lezing in op de gedachte achter Passend Onderwijs, op de positie van ouders en op de rol van de Onderwijsinspectie. Passend Onderwijs heeft als doel om zoveel mogelijk leerlingen met een handicap of beperking op een reguliere school te plaatsen.  Hij riep vooral ouders op om de knelpunten die zich in het nieuwe systeem voordoen actief te melden aan de Onderwijsinspectie. Nu al wordt het knelpunt voorzien dat reguliere scholen geen leerlingen met een beperking willen aannemen omdat men vreest voor een lagere beoordeling van de school door de Onderwijsinspectie. Dat is uiteraard niet de bedoeling van de Inspectie, die op de themadag beloofde er zeker aandacht voor te hebben.

De slechthorende profwielrenner Rinne Oost hield speciaal voor de jongeren een lezing over empowerment. Rinne benadrukte dat je houding en uitstraling erg belangrijk zijn voor het meedoen in de groep op school.

De hoofdlezingen werden gevolgd door diverse interessante workshops. Zoals de workshop over het medium onderwijsarrangement waarin leerlingen met dezelfde handicap op een reguliere school zitten. Het schoolteam kan hierdoor in z’n geheel deskundiger worden en medeleerlingen raken gewend aan bijvoorbeeld slechthorende leerlingen op school. Daarnaast hebben de cluster 2 jongeren ook veel steun aan elkaar.

Tijdens de workshops, maar ook in de wandelgangen, was er veel uitwisseling tussen ouders onderling en tussen ouders, jongeren en professionals, minstens zo belangrijk als de rest van het programma!
 
Een uitgebreide informatiemarkt maakte de dag compleet. Hier kon men o.a. een bezoekje brengen aan stands van onderwijsinstellingen cluster 2, van tolkvoorzieningen, van culturele organisaties en van hoorhulpmiddelen.
De aanwezigen gingen met veel nieuwe, nuttige informatie naar huis.