Goede ervaringen in een reguliere setting? Meld die voor een nieuw boekje!

Steeds meer dove en slechthorende kinderen gaan naar het regulier onderwijs. Bij het ene kind gaat dat redelijk gemakkelijk, bij het andere kind vraagt dat veel afstemming, maar het gaat nooit helemaal vanzelf. Voor een nieuw boekje, Een doof of slechthorend kind in de groep, zijn we op zoek naar inspirerende voorbeelden.


Wat doet de docent zodat het dove of slechthorende kind zich onderdeel voelt van de groep? Op welke manier wordt er in de klas of op de sportvereniging aandacht besteed aan de communicatie?

We zijn op zoek naar enthousiaste docenten, een vakkundige ambulant begeleider, een inspirerende sporttrainer van dove of slechthorende kinderen in het basis- of voortgezet onderwijs.

Ken jij iemand die we zouden kunnen interviewen, laat het ons weten! Wij zullen uit de inzendingen een selectie maken die recht doet aan alle disciplines en die redelijk verdeeld is over de verschillende regio’s.

Graag jullie reactie via een mail naar info(at)fodok.nl