Het bestuur van de FODOK zoekt een penningmeester

De FODOK is op zoek naar een ervaren penningmeester met hart voor de zaak van dove kinderen en hun ouders. Dus ... voel je je betrokken bij dove kinderen, bijvoorbeeld als opa of oma, en heb je financiële ervaring, meld je aan!


Over de FODOK
De FODOK is de Federatie van Ouders van Dove Kinderen en al 60 jaar actief op het gebied van belangenbehartiging, voorlichting en lotgenotencontact.
De FODOK heeft zich in die jaren sterk gemaakt voor de Nederlandse Gebarentaal, voor gespecialiseerde GGz voor doven en slechthorenden, voor woonvoorzieningen voor meervoudig gehandicapte doven, voor meer aandacht voor leesbevordering en sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. via het door de FODOK vertaalde programma PAD, Programma Alternatieve Denkstrategieën). De FODOK maakt diverse boekjes van ouders voor ouders en organiseert ontmoetingsmogelijkheden voor dove kinderen en hun ouders. En nog steeds is de FODOK actief om zorg, onderwijs en arbeid zo georganiseerd te krijgen dat dove kinderen en jongeren daarin een volwaardige plaats kunnen innemen en volledig tot hun recht kunnen komen.

De FODOK-organisatie
De FODOK is een bruisende organisatie, met drie vaste parttime medewerkers, twee projectmedewerkers en diverse zeer betrokken vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit zes leden (ook vrijwilligers), alle ouders van dove kinderen. De bestuursleden zijn inhoudelijk nauw betrokken bij de activiteiten van de FODOK. Momenteel ontbreekt deskundigheid op het gebied van financiën en daarom is op korte termijn behoefte aan een penningmeester.
Formeel moeten bestuursleden ouder zijn van een doof kind, de voorkeur van de FODOK gaat dan ook uit naar een ouder met aantoonbare en ruime financiële ervaring. Gezien het belang van een goede en snelle invulling van de penningmeestersfunctie heeft de ALV in dit geval dispensatie verleend. Derhalve kunnen ook personen met relevante ervaring reageren, die geen ouder van een doof kind zijn.

Wat heeft de FODOK te bieden?
De  penningmeester wordt onderdeel van een hecht en betrokken team van mensen die werken voor de goede zaak, namelijk de belangen van dove kinderen en hun ouders, op alle levensterreinen. Sleutelwoorden: betrokkenheid, veelzijdigheid, dynamiek en expertise.
De penningmeester is, net als de andere bestuursleden, een vrijwilliger. Hij of zij krijgt uiteraard een vergoeding voor gemaakte onkosten. Daarnaast kan de penningmeester relevante cursussen volgen, ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, en kan hij/zij beschikken over een toolkit penningmeester.
Daarnaast kan de penningmeester bij haar/zijn werk gebruik maken van de deskundigheid van een administratiekantoor, dat de FODOK ondersteuning biedt.

Wat vraagt de FODOK van de penningmeester?
De penningmeester stelt de jaarrekening en de (meerjaren)begroting op, en houdt controle op de ontvangsten en uitgaven van de FODOK, o.a. via online toegang tot het geautomatiseerde boekhoudpakket. De salarisadministratie van de FODOK-medewerkers is ondergebracht bij een administratiekantoor. Het tijdsbeslag is ongeveer een dagdeel per week.
De FODOK houdt kantoor in Houten. Daar zijn ook de bestuursvergaderingen.

Heeft u belangstelling?
Graag ontvangt de FODOK uw sollicitatie vóór 15 september 2016 op het mailadres van haar voorzitter: mw. Map van der Wilden; map.vanderwilden(at)fodok.nl.
Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u zich wenden tot de interim-penningmeester, Joke Hoogeveen; jehoogeveen(at)hotmail.com