HoorSpel: nieuw interactief en muzikaal hoortrainingsprogramma

Dansen, gebaren en zingen. Wie in aanraking komt met HoorSpel is enthousiast. “Het maakt het gehoor trainen zoveel leuker.” HoorSpel is namelijk niet alleen een uniek en nieuw programma om het gehoor te trainen van kinderen in de (ontwikkelings)leeftijd van 2,5 tot 8 jaar. Het is ook een leuke interactieve methode die door professionals, zoals logopedisten en leerkrachten, én door ouders gebruikt kan worden.


HoorSpel is een speciaal ontwikkeld hoortrainingsprogramma. Professionals kunnen met HoorSpel op een onderbouwde, interactieve manier het gehoor trainen van de kinderen die doof of slechthorend zijn, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Dit kan in een groep of individueel, bijvoorbeeld op school of bij de ouders thuis. Ook kan HoorSpel worden ingezet bij kinderen met auditieve verwerkingsproblematiek als onderdeel van een specifieke taalontwikkelingsstoornis. En ouders kunnen thuis de liedjes met hun kind oefenen.
Voor professionals is het hele therapieprogramma met interactieve audioplaten, lesprogramma en een cd met liedjes voor 120 euro verkrijgbaar via de webshop. Ouders kunnen de cd à 10 euro bestellen via de webshop en gratis het iBoek downloaden via de Apple iBookstore.

Stimuleren
Op Kentalis Signis, een school voor kinderen met een auditieve beperking
(cluster 2) in Amsterdam, wordt al jarenlang groepsgewijs hoortraining gegeven. De afgelopen tien jaar is dit verzorgd door logopedisten binnen de school. De kinderen krijgen wekelijks training om ervoor te zorgen dat het restgehoor optimaal benut  wordt,waarbij muziek, spel en beweging een grote rol speelt. In HoorSpel zijn de ontwikkelde inzichten, materialen en werkwijzen gebundeld in een compleet lesprogramma voor het stimuleren van de hoorontwikkeling van dove en slechthorende kinderen.

Enthousiast
HoorSpel valt in elk geval in de smaak: bij kinderen, ouders en professionals. Dat bleek toen vlak voor het einde van het afgelopen schooljaar de leerlingen van Signis tijdens het eindfeest een paar liedjes van HoorSpel presenteerden voor hun ouders. Ingeborg Snel, logopedist en één van de ontwikkelaars, die met de kinderen tijdens het afgelopen schooljaar aan de slag was gegaan met HoorSpel: “De kinderen zijn tijdens de les  erg enthousiast en gemotiveerd. Dat bleek ook zeker bij het eindfeest. De voorpret om op het podium te mogen staan maakte al veel los. En ook op het podium: ze dansten en gebaarden, en zongen uit volle borst. Dat was mooi om te zien. Het maakt het gehoor trainen zoveel leuker, voor mij als professional maar ook zeker voor de kinderen. HoorSpel maakt kinderen actief en gericht op geluid, waardoor mogelijkheden om bijvoorbeeld gesproken taal beter te kunnen verstaan kan worden vergroot.”
Na afloop waren er enthousiaste reacties van de ouders, die ook thuis met de liedjes aan de slag wilden. “Dit was toch wel echt het leukste van de hele middag.” “Mijn kind wilde direct naar voren om mee te doen met de liedjes, wat leuk dat hij ze ook kent!”.

Kenmerken HoorSpel
HoorSpel is ontwikkeld door de Kentalis-logopedisten Ingeborg Snel en Daan Schuckink Kool en uitgebracht in samenwerking met de Kentalis Academie.
De kenmerken op een rij:
• Een vaste opbouw maakt het programma makkelijk te gebruiken en geeft
   structuur.
• Duidelijk geschreven lessen met een vaste werkwijze, doelen en materialen.
• Er kan gewerkt worden op verschillende niveaus, afhankelijk van wat een  
   kind nog hoort en de hoorontwikkeling.
• Beweging en muziek. Muziek wordt ook gebruikt om de concentratie en het
   plezier te vergroten.
• Meetbare doelen waardoor lessen makkelijk geëvalueerd kunnen worden.
• Thematisch, dus makkelijk te koppelen aan onderwijsprogramma’s.
• Er is een observatie-instrument beschikbaar waarmee de hoorontwikkeling in
   kaart gebracht kan worden.
• Oefeningen die door de ouders/verzorgers in de thuissituatie uitgevoerd
   kunnen worden.
• Illustraties die passen bij elke doelgroep.