Iedereen sterk: regie voor mensen met een auditieve, auditief-visuele beperking of een taalontwikkelingsstoornis

Zorg, passend onderwijs, cochleaire implantatie (CI), hoorhulpmiddelen en tolkvoorzieningen: belangrijke onderwerpen voor mensen met een auditieve of auditief-visuele beperking of taalontwikkelingsstoornis (tos).   Eigen keuzes maken en zelf de regie voeren is hierbij steeds belangrijker. Daarvoor heb je goede informatie nodig. En lang niet alle informatie is goed en toegankelijk. Acht organisaties werken daarom samen in het nieuwe driejarige project Iedereen sterk.


Het doel van Iedereen sterk is om mensen letterlijk sterker te maken: sterker in gesprekken met andere partijen, bijvoorbeeld met de gemeente (“hoe leg ik uit dat ik specialistische zorg nodig heb vanwege mijn doofheid?”). Maar ook sterker in het maken van keuzes en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden (“welke hoorhulpmiddelen zijn er en welke zijn geschikt voor mij?”). 

Centrale platformwebsite
Iedereen sterk wil doven, slechthorenden, doofblinden, tos-cliënten en hun naasten helpen om zelf de regie te voeren in contacten met professionals. Het project richt zich specifiek op:

•    Passend onderwijs;
•    Cochleaire implantatie, met name bij kinderen;
•    Tolkvoorzieningen;
•    Zorg en maatschappelijke ondersteuning;
•    Hoorhulpmiddelen.

Er komt medio 2017 een gezamenlijke platformwebsite waar deze en nog andere keuze- en regie-ondersteunende informatie te vinden zal zijn.

Op de hoogte blijven?
Wil je op de hoogte blijven van de vorderingen van Iedereen sterk? Houd hiervoor onze website in de gaten.

Over Iedereen sterk
Iedereen sterk is een gezamenlijk initiatief van Stichting Hoormij (NVVS, FOSS, SH-Jong), Divers Doof (FODOK, Stichting Plotsdoven, Nederlandse Dove Jongeren), Dovenschap en Oogvereniging ledengroep Doofblinden. De uitvoering ligt bij Stichting Hoormij. Het project loopt van 2016 tot 2018 en is een vervolg op het eerdere samenwerkingsproject Samen sterk.