Informatie over psychische problemen voor doven en slechthorenden

Met een dvd, een website en vijf folders is invulling gegeven aan de lang bestaande vraag naar op doven en slechthorenden afgestemd voorlichtingsmateriaal over depressie, angsten, schizofrenie, borderline en verslaving.


Het gesproken en geschreven Nederlands is voor doven en ernstig slechthorenden vaak niet de eerste taal. Het bestaande op horenden gerichte voorlichtingsmateriaal is voor deze doelgroep dan ook minder geschikt. Doven en slechthorenden zijn veel meer visueel ingesteld. Daarom hebben de vijf folders een aangepast taalgebruik en ondersteunende illustraties.

De dvd en de website zijn in gebarentaal en voorzien van ondertiteling. Op de dvd, die de titel ´Leven met een psychisch probleem´ heeft, staan vijf ervaringsverhalen van dove en slechthorende mensen. Zij vertellen over hun leven met bijvoorbeeld een depressie of borderline. Naast de ervaringsverhalen wordt over elk psychisch probleem meer uitleg gegeven door een dove hulpverlener. Ook op de website www.ggzds.nl staan de filmpjes met de ervaringsverhalen en de bijbehorende uitleg. Tevens kan op de website gezocht worden naar ggz-instellingen voor doven en slechthorenden. Het verschil met “gewone” ggz-instellingen is dat de medewerkers ervaring hebben met de visuele communicatie die doven en slechthorenden nodig hebben en de moeilijkheden en mogelijkheden van dove en slechthorende mensen in de "horende" wereld kennen.

De dvd, de website en de folders zijn een initiatief van de gezamenlijke ggz-instellingen voor doven en slechthorenden in Nederland. Uit onderzoek (2007) dat op verzoek van deze instellingen uitgevoerd werd, blijkt dat zowel doven en slechthorenden als hulpverleners behoefte hebben aan voorlichtingsmateriaal over psychische problemen en de mogelijkheden van ggz-hulpverlening, dat beter toegankelijk is voor doven en slechthorenden.

 

Bekijk de trailer.