Internaat mag blijven!

De héle Tweede Kamer steunt de motie die op initiatief van D66 is ingediend om het internaat in Haren permanent te blijven financieren en dus open te houden! Staatssecretaris Dekker legt zich daar bij neer.


Op 17 februari heeft een meerderheid van D66, PvdA, CDA en SP deze motie ingediend. Daarin wordt gepleit voor structurele financiering van het internaat, zolang er leerlingen zijn die daar behoefte aan hebben. En dat geldt voor álle leerlingen die in het internaat verblijven, dus ook de leerlingen die Dagbesteding en Arbeid volgen, waar de staatssecretaris eerder een uitzondering voor wilde maken.

De staatssecretaris gaf aan dat hij 'het oordeel aan de Tweede Kamer overlaat', wat betekent dat hij de motie gaat uitvoeren.

Van Meenen van D66 heeft het kabinet gevraagd om voordat de voorjaarsnota verschijnt (dat is uiterlijk juni), met een brief te komen waarin wordt uitgelegd hoe de motie wordt uitgevoerd.

Kortom: we kunnen feestvieren en dat zal 24 februari ook gebeuren op het internaat en de school!


Ook De FODOK heeft bijgedragen aan dit heuglijke feit, door contacten met de Tweede Kamer, brieven aan de staatssecretaris en interviews in de media.


bron: www.kentalis.nl