FODOK Jaarverslag 2012

Hier vind je ons jaarverslag 2012. Dit keer een kort overzicht van de meest belangrijke onderwerpen waar we ons het afgelopen jaar hard voor hebben gemaakt, zoals 'Passend Onderwijs' en bilaterale CI voor kinderen.


Hier vind je ons jaarverslag 2012. Dit keer een kort overzicht van de meest belangrijke onderwerpen waar we ons het afgelopen jaar hard voor hebben gemaakt, zoals 'Passend Onderwijs' en bilaterale CI voor kinderen.

In het jaarverslag besteden we aandacht aan zowel de activiteiten van de FODOK alleen, als van de samenwerkingsverbanden waarvan de FODOK deel uit maakt. Als gevolg van de bezuinigingen hebben wij, net als vorig jaar, besloten het jaarverslag 2012 toe te voegen aan het FODOKFORUM.

jaarverslag 2012


Bestanden:
FF_8_Jaarverslag_2012.pdf1.5 M