Kentalis bereidt zich voor op Passend Onderwijs


Slechthorende en dove kinderen gaan nu naar speciaal onderwijs of, onder begeleiding, naar een ‘gewone’ school. Met de invoering van Passend Onderwijs gaat er veel veranderen. Als voorbereiding start een pilot in Noord-Brabant.


Pilot Noord-Brabant

Slechthorende en dove kinderen gaan nu naar speciaal onderwijs of, onder begeleiding, naar een ‘gewone’ school. De overheid wil dat meer kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, naar het regulier onderwijs gaan. Met de invoering van Passend Onderwijs in 2014 biedt Kentalis nog steeds haar expertise aan in het regulier onderwijs, maar in een andere vorm. Als voorbereiding start een pilot in Noord-Brabant.

Expertise overdragen naar de reguliere school
Frank Kat, directeur onderwijs regio Zuid: “We willen vroeg inspringen op de veranderingen door alvast te gaan ‘oefenen’ in pilots. Voor wat betreft de huidige begeleiding van leerlingen in het regulier onderwijs gaan we kijken hoe we onze expertise het beste kunnen overdragen naar de reguliere school en ‘op afstand’ bereikbaar zijn voor vragen en extra ondersteuning. Zowel voor de leerling als de leerkracht. De ondersteuning zal met name gericht zijn op het versterken van de communicatieve vaardigheden en zelfredzaamheid van de leerling. Ook de samenwerking met ouders verandert: zij krijgen een meer actieve rol.”

Start pilot met negen basisscholen

Ger van Rijn, teamleider onderwijs regio Zuid: “De nieuwe manier van samenwerken, overdragen van expertise en ondersteunen op afstand gaan we ‘oefenen’ met leerlingen, ouders en leerkrachten van  verschillende reguliere scholen in Noord-Brabant. De start van de pilot vieren we met een informatieve en feestelijke bijeenkomst met alle betrokkenen, op 4 september bij Kentalis in Sint-Michielsgestel. De leerlingen, in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, krijgen een iPad uitgereikt, een belangrijk hulpmiddel in de communicatie en begeleiding ‘op afstand’.”

Arrangement licht, medium en intensief

Voor alle kinderen met een cluster 2 indicatie (een beperking in horen of communiceren) wordt in 2014 opnieuw bekeken wat zijn of haar mogelijkheden zijn. Het ‘rugzakje’ verdwijnt, het kind wordt ingedeeld in een onderwijsarrangement: licht, medium of intensief. Licht en medium betekent dat het kind naar een reguliere school gaat met extra ondersteuning op locatie. Intensief betekent dat het kind alsnog naar een ‘speciale school’ gaat. De samenwerking tussen Kentalis en de reguliere basisscholen in Noord-Brabant is gericht op het arrangement licht. Kentalis start, verspreid over Nederland, tien pilots.