Leesbevordering: bij de FODOK zit je goed!

Lezen is leuk! Dat is de boodschap die de FODOK graag wil uitdragen naar dove kinderen en hun ouders. Niet alle dove kinderen, met of zonder CI, worden zomaar vanzelfsprekend grage lezers. Immers: als de gesproken taal al lastig toegankelijk voor je is, dan ondervind je ook vaak extra hobbels bij het (leren) lezen. Je onvolkomen kennis van de gesproken taal kan dan in de weg zitten. Maar lezen is een belangrijke vaardigheid in deze wereld: van lezen leer je veel en het is ook nog eens hartstikke leuk! Des te meer reden om extra aandacht te besteden aan bevordering van leesplezier. Als ouder kun je daarin een belangrijke rol vervullen.


Interactief voorlezen
Veel voorlezen op een manier die bij jou en je kind past, is natuurlijk altijd goed. In de recent uitgebrachte flyer/boekenlegger Interactief voorlezen, plezier voor twee! van FODOK, Kentalis, NSDSK en Pento staan tips over hoe je dat echt interactief kunt doen. Evelien Dirks van de NSDSK maakt in het meest recente nummer (16) van FODOKFORUM overtuigend duidelijk hoe je met interactief voorlezen de taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind extra stimuleert.

Brochures voor ouders en docenten, LeesVertelwedstrijd, Troef-reeks
Maar de FODOK heeft nog meer gedaan om bij te dragen aan het bevorderen van leesplezier van dove kinderen. Met subsidie van het ministerie van OCW hebben we diverse brochures met tips en adviezen voor ouders en docenten kunnen ontwikkelen (zie http://www.fodok.nl/uitgaven/fodok-winkel/lezenkijken/), kunnen bijdragen aan de jaarlijkse LeesVertelwedstrijd en de Troef-reeks van toegankelijke boeken voor dove jongeren kunnen uitgeven (http://vantrichtuitgeverij.nl/categorie/troef-reeks/). Het ministerie heeft overigens de afgelopen jaren de subsidie drastisch verlaagd, zodat er nu alleen nog maar geld beschikbaar is voor de LeesVertelwedstrijd.

De FODOK-keuzelijsten: ‘gewone’ boeken, ook toegankelijk voor dove lezers
Tot en met 2015 bracht de FODOK jaarlijks de FODOK-keuzelijst uit: lijsten met korte beschrijvingen van bestaande lees- en voorleesboeken, gescreend op toegankelijkheid voor dove kinderen en jongeren, op basis van eerder ontwikkelde criteria. Een aantal van deze keuzelijsten is nog op papier beschikbaar, maar alle titels zijn ook te vinden is op www.fodok-keuzelijst.nl. Daar kun je boeken zoeken op trefwoord, auteur, leeftijd, fictie/non-fictie, wel/niet prentenboek, lees/voorleesboek. Heel handig als je een prentenboek over baby’s zoekt voor je kleuter of een voetbalboek voor je 11-jarige voetbalster of voetballer, die niet makkelijk aan het lezen te krijgen is.

En verder
Momenteel wordt een digitale update voorbereid van Open Boek, richtlijnen voor het schrijven en beoordelen van boeken voor dove jongeren en wordt aan de update van de docentenbrochure Lezen en laten lezen de laatste hand gelegd.

Heb je zelf leuke leestips, meld die dan bij de FODOK: dan kunnen anderen er ook van profiteren.

En heb je tips over waar de FODOK subsidie zou kunnen aanvragen om haar leesbevorderingsactiviteiten te financieren, dan horen we die ook graag!