Leesbevordering: van alles aan de hand!

Er gebeurde de afgelopen tijd weer veel op het gebied van leesbevordering bij de FODOK! Er verschenen drie nieuwe brochures voor ouders en leerkrachten/begeleiders, een dubbeldikke FODOK-keuzelijst en drie nieuwe boeken in de Troef-reeks (en een herdruk). Aan het eind van dit jaar verschijnen FODOK-keuzelijst 15, een flyer over interactief voorlezen en weer drie gloednieuwe Troef-reeksboeken voor dove jongeren.Lezen: meerdere doelen tegelijk!
Gratis brochure over leesbevordering voor dove en slechthorende leerlingen in het voortgezet regulier onderwijs, met 10 tips voor ouders en 10 tips voor professionals (en ook bruikbaar in het vso). Handig om jezelf en iedereen rondom je kind “bij te praten”.

Lezen: een extra zetje
Gratis brochure over leesbevordering voor dove en slechthorende kinderen in het regulier basisonderwijs, met 10 tips voor ouders en 10 tips voor professionals (en ook geschikt in het speciaal onderwijs). Deze brochure neem je zo even mee naar school.

Voorlezen aan MG-dove kinderen; informatie en tips voor ouders
Elk kind is anders. Gelukkig zijn er ook allerlei manieren om voor te lezen! In deze folder vind je informatie over voorlezen met gebaren, multi-sensory storytelling, boekentips en allerlei voorleestips! Prijs € 1; gratis voor leden

Keuzelijst 13/14
Boek met beschrijvingen van meer dan 600 geselecteerde titels en korte beschrijvingen van lees- en voorleesboeken (fictie en non-fictie) die voor dove kinderen en jongeren toegankelijk kunnen zijn. Een dubbeldikke uitgave met toegankelijke boeken uit 2010 en 2011 (prijs: € 7,50). De FODOK-keuzelijsten worden, samen met de nieuwe brochures, altijd aan alle Cluster 2-scholen toegestuurd. Alle boeken uit deze en eerdere keuzelijsten zijn te vinden op www.fodok-keuzelijst.nl. Daar kun je boeken zoeken op leeftijd, auteur, trefwoord enzovoort.

Drie plus één nieuwe boeken in de Troef-reeks!
Jaarlijks brengt Van Tricht uitgeverij in nauwe samenwerking met de FODOK en docenten uit het speciaal onderwijs drie boeken in de Troef-reeks uit: leuke en toegankelijke boeken voor dove jongeren en andere minder vlotte lezers. De boeken kosten € 12 en zijn te koop bij de boekhandel of via www.vantrichtuitgeverij.nl.

Afgelopen jaar verschenen:

  • Ingrid Bilardie (met illustraties van Merel Corduwener), De week waarin Bastiaan Nobel zich vreselijk vergiste. Een verhaal over racisme, verkeerd begrepen worden en hoe kwaad je soms kan zijn, zonder goed te weten waarom.
  • Marte Jongbloed (met illustraties van Roelof van der Schans), Mijn zus is verdwenen. Een thriller over verdwijning, verliefdheid en relaties.
  • Marleen Schmitz (met illustraties van Tineke Lemmens), Bram, zoon van een soldaat. Een boek over oorlog, spanning, gevoelens in een gezinssituatie.
  • Lis van der Geer (met illustraties van Dirk van der Maat), Eva’s andere leven. Een spannend boek over verdwijning, Griekse mythologie en chatten. Een geheel aangepaste herdruk van De spin in het web uit 2003.


De leesbevorderingsactiviteiten van de FODOK (inclusief de door de stichting Woord & Gebaar georganiseerde Leesvertelwedstrijd) worden gesubsidieerd door het ministerie van OCW.