Lesprogramma ‘Iedereen hoort erbij!’

Gaat uw kind volgend jaar naar een reguliere kleuterklas? Dan komen we graag met u in contact!


In Nederland gaan steeds meer kinderen met een beperking naar het regulier onderwijs. Dit geldt ook voor kinderen met een auditieve beperking. Helaas  ervaren sommige kinderen sociale moeilijkheden. Een grote groep kinderen met beperkingen heeft minder vriendschappen, wordt minder geaccepteerd en maakt minder vaak deel uit van het netwerk in de klas.

Het lesprogramma ‘Iedereen hoort erbij!’ is ontwikkeld om meer begrip en acceptatie voor kinderen met een beperking te creëren. Gedurende zes weken, zal met behulp van geanimeerde prentenboeken aandacht worden besteed aan het onderwerp. Ook wordt het contact in de klas versterkt door de kinderen in kleine groepjes te laten samenwerken.

We zijn hard op zoek naar kleuterklassen die willen deelnemen aan het onderzoeksproject ‘Iedereen hoort erbij!’ van de Rijksuniversiteit Groningen. Gaat uw kind volgend schooljaar naar een reguliere kleuterklas (groep 1 en 2)? Dan komen we graag met u in contact! We onderzoeken graag samen met u en de school van uw kind wat de mogelijkheden zijn.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem gerust vrijblijvend contact op met Florianne Rademaker via f.c.rademaker(at)rug.nl of 050-3639734.