Medewerking gezocht bij onderzoek Ouders en Passend Onderwijs

Met Passend Onderwijs wordt het bestuur van een samenwerkingsverband verantwoordelijk voor de extra ondersteuning van kinderen in het reguliere onderwijs. Uiteraard is de stem van ouders hierin erg belangrijk. Wilt u als ouders uw stem laten horen bij Passend Onderwijs in de praktijk? Met deze enquete willen de belangenorganisaties inventariseren waar de behoefte van ouders ligt en hoe jullie ondersteund kunnen worden. Belangrijk dus!


Met Passend Onderwijs wordt het bestuur van een samenwerkingsverband verantwoordelijk voor de extra ondersteuning van kinderen in het reguliere onderwijs. Samen met de scholen bepaalt dat bestuur hoe de lichte en zware ondersteuning voor alle leerlingen wordt georganiseerd, bijv. in de vorm van extra begeleiding of remedial teaching, een aparte hulpklas of een speciale school. Uiteraard is de stem van ouders hierin erg belangrijk.Wilt u als ouders uw stem laten horen bij Passend Onderwijs in de praktijk? Met deze enquete willen de belangenorganisaties inventariseren waar de behoefte van ouders ligt en hoe jullie ondersteund kunnen worden. Belangrijk dus!  

Met Passend Onderwijs wordt het bestuur van een samenwerkingsverband verantwoordelijk voor de extra ondersteuning (vanaf schooljaar 2014/2015). Samen met de scholen bepaalt dat bestuur hoe de lichte en zware ondersteuning voor alle leerlingen wordt georganiseerd, bijv. in de vorm van extra begeleiding of remedial teaching, een aparte hulpklas of een speciale school. Elke basisschool en elke so-school werkt samen in een regionaal samenwerkingsverband primair onderwijs, en elke vo- en vso-school in een regionaal samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. Het aantal leerlingen in zo’n verband varieert van 10.000 tot 50.000 leerlingen.

Samenwerkingsverband belangrijk voor ouders
Het is heel belangrijk, vooral voor ouders van kinderen die op extra ondersteuning zijn aangewezen, hoe een samenwerkingsverband die ondersteuning regelt:
-    welk kind wel, welk kind geen extra ondersteuning?
-    waaruit bestaat die extra ondersteuning en voor hoe lang?
-    op welke school wordt die ondersteuning geboden?
Veel van deze ouders hebben een schat aan ideeën, tips en suggesties over de praktische invulling van de extra ondersteuning, die ze graag  aan school en samenwerkingsverband willen doorgeven. Maar hoe zou dat kunnen?

De BOSK wil in samenwerking met diverse collega-organisaties waaronder de FODOK ouders helpen om van zich te laten horen binnen een samenwerkingsverband. Zij wil daarvoor hulpmiddelen ontwikkelen, maar … Welke? Welke zijn de beste? Waar geven de meeste ouders de voorkeur aan? 

Dringende oproep
Alle ouders, ongeacht de beperking van hun kind, roepen wij op om mee te werken aan een kort onderzoekje. Het invullen vraagt weinig tijd van u, ongeveer 5 à 10 minuten. Met uw hulp kunnen wij aan de slag om juist die hulpmiddelen te ontwikkelen waar ouders echt om vragen. Hartelijk dank bij voorbaat voor uw hulp!

Naar het onderzoek

Reacties zijn mogelijk tot 27 juni.