Meld je ervaring bij Oog op Zorg

Ben je doof, slechthorend of heb je tos? Of ben je ouder van, familielid of begeleider? En heb je te maken met zorg vanuit de Wmo, de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet of de Wet Langdurige Zorg?


Bezoek dan eens www.oogopzorg.nu voor informatie over de wijzigingen in zorg en begeleiding en ontdek hoe je een melding kunt doen van je positieve of negatieve ervaringen. 
Alle ervaringen zijn zeer welkom!

De meldingen worden gebundeld en de belangrijkste signalen worden doorgegeven aan het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en andere betrokken partijen.