Nieuw: De online gebarenschat

Een vrolijke applicatie voor tablets, pc en digibords, voor jonge (dove) kinderen die gebruikmaken van de Nederlandse Gebarentaal of Nederlands met Gebaren.


De Gebarenschat bevat 41 verhaaltjes, 24 liedjes en 6 rijmpjes die het Nederlands Gebarencentrum eerder heeft uitgebracht op DVD of online, maar ook nieuw materiaal. Er zijn oefeningen en spelletjes, op een overzichtelijke manier bij elkaar gebracht, geschikt voor jonge kinderen om zelf verhaaltjes liedjes en gebaren te bekijken in NGT of NmG.
De Gebarenschat is beschikbaar in abonnementvorm en zal elk jaar uitgebreid worden met nieuwe verhalen en liedjes in NGT en NmG, nieuwe oefenstof en spelletjes. Te verkrijgen in de webshop. Voor instellingen en organisaties zijn licenties beschikbaar.

Doelgroep
Jonge dove en slechthorende kinderen en hun ouders, logopedisten en leerkrachten. Naast deze doelgroep is het ook geschikt voor alle kinderen die baat hebben bij een visuele ondersteuning door middel van gebaren.

Meer informatie vind je op www.gebarencentrum.nl