Nieuw: FODOK flyer Passend Onderwijs

Vanaf 2014 krijgen we te maken met Passend Onderwijs. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van het onderwijs aan dove kinderen. De FODOK behartigt de belangen van deze kinderen en hun ouders. De FODOK vindt dat Passend Onderwijs echt passend moet zijn voor dove leerlingen. Daarom hebben we hier een nieuwe flyer voor gemaakt!


FODOK flyer Passend Onderwijs

Vanaf 2014 krijgen we te maken met Passend Onderwijs. Dit heeft gevolgen
voor de inrichting van het onderwijs aan dove kinderen. De FODOK behartigt
de belangen van deze kinderen en hun ouders. De FODOK vindt dat Passend
Onderwijs echt passend moet zijn voor dove leerlingen.

Wat is de kijk van de FODOK op Passend Onderwijs?
De FODOK is er voor ouders van alle dove kinderen, jong
of al ouder, met of zonder CI, met of zonder extra handicap, wel of niet gebaren
gebruikend. De FODOK behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders,
geeft informatie en biedt ouders gelegenheid elkaar te ontmoeten.
De FODOK vindt dat Passend Onderwijs echt passend moet zijn voor dove leerlingen.
Goede communicatie is essentieel voor de cognitieve en sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen. Omdat voor dove kinderen, met of zonder CI,
toegankelijke communicatie niet vanzelfsprekend is, vragen de volgende punten
extra aandacht bij de invoering van Passend Onderwijs.

1. Behoud Nederlandse Gebarentaal en Dovencultuur
2. Voldoende schaalgrootte voor behoud ‘dovenexpertise’ bij professionals
3. Ontmoetingsmogelijkheden voor dove kinderen

Meer lezen? De flyer is tegen verzendkosten te bestellen bij de FODOK.