Nieuw: FODOK-keuzelijst 12

Al jaren is de FODOK actief op het gebied van leesbevordering, want wat is het belangrijk voor onze kinderen dat ze plezier hebben in lezen. FODOK-keuzelijst 12 geeft een overzicht van titels van toegankelijke boeken voor dove kinderen en jongeren.


Voor dove en slechthorende kinderen is lezen heel belangrijk. Maar het kan zo lastig zijn om kinderen enthousiast te krijgen voor boeken. Ouders en docenten kunnen hier een belangrijke rol in spelen, met name als het gaat om het bevorderen van het leesplezier. En dat leesplezier is weer een onmisbare randvoorwaarde voor de leesmotivatie.

De FODOK is, met subsidie van het ministerie van OCW, al jarenlang actief op het gebied van leesbevordering. Dankzij die subsidie kunnen wij onder andere jaarlijks een keuzelijst samenstellen, met titels van toegankelijke boeken voor dove kinderen en jongeren.

Dit jaar verscheen de twaalfde FODOK-keuzelijst, met veel beschrijvingen van boeken die interessant en toegankelijk zijn voor dove (en slechthorende) kinderen en jongeren. Keuzelijst 12 is in de FODOK-winkel te bestellen (€ 7,50; leden € 6,-). Maar de keuzelijst is ook online te raadplegen. Op www.fodok-keuzelijst.nl kunt u op allerlei manieren zoeken naar leuke en toegankelijke boeken.

Heeft u vragen over onze leesbevorderingsproducten? Stuur dan een mail aan Mariën Hannink.