Nieuw project ‘Iedereen Sterk’ 2016-2018

Wanneer u ouder bent van een kind met een CI, dan heeft u al belangrijke keuzes moeten maken. Het project Iedereen Sterk wil ouders helpen wegwijs te worden in alle beschikbare informatie. Wij zoeken ouders die met ons mee willen denken!


  • Bent u ouder van een jong kind (<12) met een CI?
  • Of krijgt uw kind misschien binnenkort een (tweede) CI?
  • Wij willen u graag helpen bij het wegwijs worden in alle beschikbare informatie zodat u zélf de regie heeft
  • Om dit te kunnen doen hebben wij uw kennis en ervaring nodig; wat gaat er goed, welke informatie mist u, wat moeten ‘nieuwkomers’ beslist weten?


Wanneer u ouder bent van een kind met een CI, dan heeft u al belangrijke keuzes moeten maken, zoals wel of geen CI, wanneer, waar, een tweede CI? Ook wanneer u als ouder overweegt om uw jonge kind een CI te laten krijgen, moet u nadenken over deze vragen, die belangrijke gevolgen hebben. Hoe beslist u dit nu allemaal? Welke overwegingen zijn hierbij belangrijk, welke informatie is er beschikbaar, wat mist er nog?

 En als uw kind eenmaal een CI heeft, hoe voldoet het CI dan voor uw kind in de dagelijkse praktijk? Hoe weet je als ouder nu wat je jonge kind wel of niet hoort? Soms blijkt een kind met een CI minder te horen dan de ouders denken. Hierdoor blijven situaties soms onnodig lang bestaan. In het ergste geval ontstaan ontwikkelingsachterstanden. 


In dit gezamenlijke project ‘Iedereen Sterk‘ hebben wij als doel:

  • Ouders van een kind met een CI, of ouders die een CI voor hun kind overwegen, ondersteunen bij het vinden van de weg in de beschikbare informatie hierover, zodat zij zelf de regie in dit traject kunnen voeren
  • Ouders helpen bij het in kaart brengen van belangrijke overwegingen
  • Ontwikkelen en verspreiden van ondersteunende kennis en informatie voor ouders van jonge kinderen (< 12 jaar) met een CI, of ouders die dit overwegen, bijvoorbeeld in de vorm van een keuzehulp.

Meedoen of meer weten?
Wilt u over dit onderwerp met ons meedenken? Of wilt u eerst meer weten?
Stuur dan een mail naar Lara Laurens via lara(at)fodok.nl.