Nieuwe uitgave in de Troef-reeks: Kiezen in de oorlog

Is jouw kind (12+) ook geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog of vind je dat hij of zij er meer over moet weten? Dan is dit boek een aanrader, verschenen in de Troef-reeks, dus makkelijk toegankelijk en hartstikke spannend: Kiezen in de oorlog van Marte Jongbloed, met treffende illustraties van Roelof van der Schans.


Over het gezin waarin Gijs opgroeit, over goed en kwaad, over dood, honger en verdriet en over keuzes maken. Bij het boek hoort een website, www.kiezenindeoorlog.nl, ontwikkeld met ondersteuning vanuit het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

De Troef-reeks wordt speciaal uitgegeven voor niet-grage lezers, onder wie dove jongeren. Van Tricht uitgeverij en de FODOK werken hierin nauw samen, bijgestaan door een vrijwilligersredactie van professionals uit het speciaal onderwijs, met veel expertise vanuit Cluster 2.