Onderzoek communicatie ouders en docenten

Gewoon met elkaar praten? Of toch liever whatsapp? Goed contact tussen ouders en docenten in het speciaal onderwijs is van groot belang.


Tegenwoordig speelt digitale communicatie een grote rol. Aan welk communicatiemiddel geeft u in uw contact met de docent de voorkeur? En in welke situatie?

Vanuit de Radboud Universiteit doen Emma Groot Dengerink, Harry Knoors en Daan Hermans hier onderzoek naar. U zou hen enorm helpen door 10 minuten van uw tijd te besteden aan het invullen van de vragenlijst. De resultaten krijgt u uiteraard na afronding van het onderzoek. Natuurlijk worden alle gegevens volledig anoniem verwerkt. Uw mening telt!

https://www.enquetetools.nl/enq/12924b770ab056