Oproep aan jongeren die willen meewerken aan het project Drank & Drugs

De organisaties van Divers Doof (FODOK, Nederlandse Dove Jongeren en Stichting Plots- en Laatdoven) en diverse zorg- en onderwijsaanbieders werken samen met BOOZ aan het project Drank & Drugs, een coaching pakket voor en met dove en slechthorende jongeren over middelengebruik. BOOZ is nu op zoek naar dove en slechthorende jongeren die willen meewerken.


Ada van de Weijer van BOOZ zoekt dove en slechthorende jongeren (tot ongeveer 30 jaar) die ervaringen hebben met drank en/of drugs. Ervaringen waarbij de jongere zich zelf afvraagt wie nog de baas is: hij/zijzelf of het middel. Hij of zij hoeft beslist niet zwaar verslaafd te zijn (geweest), maar heeft toch wel eens nagedacht over zijn eigen gebruik: is dat nog wel gezond? Ada zou graag met hen spreken / gebaren over hun ervaringen. In eerste instantie om hun ervaringen te leren kennen. En als het klikt eventueel om met hen een videoprogramma te maken over gezond en veilig middelengebruik. Belangrijk om te vertellen is dat de gesprekken met Ada vertrouwelijk blijven. Niemand krijgt ze te horen. Als we verder mochten gaan, dan gebeurt alles in overleg. 


Heb je interesse in een gesprek dan kun je via deze link contact opnemen met Ada. Als je meer over Ada en over BOOZ wilt weten, kun je kijken op hun site (www.booz.nu). En nog specifieker naar eerdere programma’s met doven en slechthorenden: