Oproep: passend onderwijs voor kinderen met een gehoorprobleem

Heeft uw kind een gehoorprobleem en gaat hij/zij naar de reguliere basisschool of voortgezet onderwijs? Krijgt uw kind extra ondersteuning op school omdat hij/zij een gehoorprobleem heeft? Dan komen we graag in contact met u!


In het kader van de landelijke evaluatie passend onderwijs wordt de komende maanden onderzoek uitgevoerd, dat zich specifiek richt op de ondersteuning van, en het onderwijs aan leerlingen met o.a. een gehoorprobleem.

Een mooie kans om hierover mee te praten!

We zijn op zoek naar positieve ervaringen, maar ook naar kritische ervaringen! Wilt u hierover meepraten, samen uw kind, de ondersteuner en de leraar van uw kind? Neem dan contact op met Anke de Boer via: thematischecasestudie2017(at)rug.nl.

We zien uit naar uw reactie!

Meer informatie vindt u hier