OPROEP: wie gaat mee naar het regulier voortgezet onderwijs?

Een tiental ouderparen met een dove dochter of zoon is gezamenlijk op zoek naar een reguliere middelbare school in het midden van het land, waar hun kinderen vanaf schooljaar 2014/2015 terecht zouden kunnen. Ben je voor je dove kind ook op zoek naar voortgezet onderwijs in het midden van het land? Dan ben je van harte welkom om aan te sluiten.Op zoek naar een geschikte middelbare school

Een tiental ouderparen met een dove dochter of zoon is gezamenlijk op zoek naar een reguliere middelbare school in het midden van het land, waar hun kinderen vanaf schooljaar 2014/2015 terecht zouden kunnen.

De ouders hebben inmiddels gesproken met Kentalis en Auris en met de FODOK. Zij oriënteren zich op scholen in de omgeving van Utrecht, Amersfoort en Ede. Het verwachte uitstroomniveau van hun kinderen varieert van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) tot havo/vwo.

Samen sta je sterk

De ouders trekken samen op, omdat ze verwachten dat het veel voordelen oplevert wanneer hun kinderen samen naar een reguliere school gaan. Allereerst hebben de kinderen (en de ouders) dan steun aan elkaar. Daarnaast is het dan makkelijker om ‘dovenexpertise’ te ontwikkelen en te behouden op de reguliere school, uiteraard met ondersteuning vanuit een Ambulante Dienst van Auris of Kentalis. En een school die bewust kiest voor dove leerlingen zal ook gemotiveerd zijn om daar het beste van te maken! Met de invoering van Passend Onderwijs in 2014 zal een groepsgewijze plaatsing van dove kinderen in het regulier onderwijs ook vaker voorkomen, omdat binnen de samenwerkingsverbanden van reguliere scholen bepaalde scholen zich gaan specialiseren, bijvoorbeeld in auditieve handicaps.

 

Hoe meer hoe beter

De variatie binnen deze groep dove kinderen is groot, daarom verwachten we dat er twee groepen gaan ontstaan. Vrijwel geen enkele scholengemeenschap heeft immers het hele aanbod van lwoo tot havo/vwo in huis. Auris en Kentalis lieten weten dat een groep uit minimaal vijf dove kinderen zou moeten bestaan om optimaal te profiteren van ondersteuning en expertise. Hoe groter de groep hoe groter dus de voordelen! Daarom zijn deze ouders op zoek naar andere belangstellende ouders en kinderen.

Aanmelden en informatie

Ben je voor je dove kind ook op zoek naar voortgezet onderwijs in het midden van het land? En wil je je aansluiten bij deze groep of wil je nog wat vragen? Neem dan contact op met Mariën Hannink van de FODOK (m.hannink(at)fodok.nl); wij zorgen er dan voor dat je aanmelding of je vraag wordt doorgespeeld naar de groep ouders.