Ouders en FODOK spreken met PvdA-kamerlid Roelof van Laar

Eind juli sprak een groepje ouders van dove kinderen, inclusief twee FODOK-bestuursleden, met PvdA-kamerlid Roelof van Laar. Roelof van Laar heeft de afgelopen periode met o.a. scholen, zorginstellingen, belangenorganisaties gepraat om op te komen tot een rapport over de positie van doven in de maatschappij en de knelpunten die zij ervaren.Eind juli sprak een groepje ouders van dove kinderen, inclusief twee FODOK-bestuursleden, met PvdA-kamerlid Roelof van Laar. Hij kwam recent als vervanger in de Tweede Kamer in verband met het zwangerschapsverlof van een kamerlid en zal daar blijven als opvolger van een vertrekkende collega. Roelof heeft een dove zwager en is daardoor meer dan gemiddeld geïnteresseerd in dove mensen. Hij heeft scholen en zorginstellingen bezocht en met veel mensen gepraat. Dat bleek ook uit het gesprek dat wij met hem hadden: hij is goed op de hoogte van wat er in de Dovenwereld speelt. Hij wil de input van alle partijen gebruiken voor een rapport over de positie van doven in de maatschappij en de knelpunten die zij ervaren.

Natuurlijk hadden de ouders veel te vragen en te vertellen. Allereerst zijn er de zorgen over Passend Onderwijs: krijgt mijn kind nog wel echt Passend Onderwijs, krijgt/behoudt mijn kind voldoende toegang tot de Nederlandse Gebarentaal? Roelof van Laar beseft ook dat bij doven, jong en oud, altijd de schaalgrootte speelt. Voor goede zorg en goed onderwijs heb je een minimale hoeveelheid doven nodig, om het voor die dove kinderen en (jong)volwassenen goed en leefbaar te houden en om (behoud van) expertise te garanderen.
Problemen rondom werk en toegang tot tolkvoorzieningen zijn Van Laar ook bekend. Hij is het met de belangenorganisaties eens dat de tolkvoorziening voor langdurig werklozen en Wajong'ers niet bij de (meer dan 400) gemeentes ondergebracht zou moeten worden via de Participatiewet, maar via een centraal loket geregeld moet worden. Ook dat heeft weer te maken met schaalgrootte en de vereiste expertise.

De ouders wijzen ook nog op de eigen bijdrage voor hoorapparatuur, die voor kinderen afgeschaft zou moeten worden. Er zijn ouders die die bijdrage niet kunnen betalen, terwijl het voor de ontwikkeling van hun kind zo ontzettend belangrijk is dat hij/zij zoveel mogelijk meekrijgt. Ga voor ‘beste’ apparatuur en niet voor ‘passende’ hoorapparatuur, beaamt Van Laar.

En natuurlijk komen onvermijdelijk ook de kortingen op de subsidies ter sprake: de FODOK moet eigenlijk steeds meer werk doen op het gebied van specifieke belangenbehartiging, maar krijgt daarvoor geen overheidssubsidie meer. En met de jaarlijkse € 35.000 die de FODOK nu ontvangt, zal zij haar werk op termijn niet meer goed kunnen doen.
Ook het Handtheater kampt met subsidie teruggang, waardoor de unieke bijdrage van dit theater aan de Dovencultuur bedreigd wordt.

We namen tevreden afscheid van deze betrokken politicus, nadat hij nog een rondleiding door de Tweede Kamer verzorgd had. Natuurlijk kan Roelof van Laar ons niets beloven, maar hij zal zijn best doen om ook ons perspectief onder de aandacht te brengen van zijn partijgenoten in Tweede Kamer en kabinet.