Penningmeester gezocht

Het bestuur van de FODOK zoekt een penningmeester.


De penningmeester stelt de jaarrekening en de (meerjaren)begroting op, en houdt controle op de ontvangsten en uitgaven van de FODOK (o.a. via online toegang tot het geautomatiseerde boekhoudpakket). De penningmeester is eerste aanspreekpersoon voor de personeelscontracten en projectbegrotingen. De salarisadministratie van de FODOK-medewerkers (drie vast, twee op projectbasis) is ondergebracht bij een administratiekantoor.

Het tijdsbeslag is ongeveer een dagdeel per week.

De FODOK houdt kantoor in Houten. Daar zijn ook de bestuursvergaderingen.

Formeel moeten bestuursleden ouder zijn van een doof kind, de voorkeur van de FODOK gaat dan ook uit naar een ouder met aantoonbare en ruime financiƫle ervaring. Gezien het belang van een goede en snelle invulling van de penningmeestersfunctie heeft de ALV in dit geval dispensatie verleend. Derhalve kunnen ook personen met relevante ervaring reageren, die geen ouder van een doof kind zijn.

Alle leden van het FODOK-bestuur en dus ook de penningmeester zijn vrijwilligers. Uiteraard worden gemaakte onkosten vergoed.

Voor informatie: mw. Map van der Wilden, voorzitter; map.vanderwilden(at)fodok.nl.