Periodiek schenken is nu veel eenvoudiger!

Sinds 1 januari 2014 hoeft u niet meer langs de notaris om een periodieke schenking te doen. Een schriftelijke overeenkomst tussen u en de FODOK is voldoende. Hierdoor kunt u nog gemakkelijker een periodieke schenking doen.
Op verschillende manieren kunt u de FODOK steunen. Door lid of donateur te worden, maar bijvoorbeeld ook door een schenking te doen. Per 1 januari 2014 hoeft u niet meer langs de notaris om een periodieke schenking vast te leggen, waarmee het heel eenvoudig is geworden. Een schriftelijke overeenkomst tussen u en de FODOK is voldoende. De Belastingdienst heeft voorbeeldformulieren gemaakt die u hiervoor kunt gebruiken. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden.

Wat is het voordeel van periodiek schenken?

U mag een periodieke gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting als u die gift doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De FODOK is een ANBI. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Wat zijn de voorwaarden?

Uw gift is een periodieke gift als:

  • u de gift hebt laten vastleggen
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de FODOK
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar de FODOK.
  • de FODOK u geen tegenprestatie levert voor de gift.

Neemt u in de akte op dat u geen gift meer doet als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of arbeidsongeschikt wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.

Periodieke gift in geld
Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan de FODOK (minimaal 50 euro). Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de FODOK. Als alles is ingevuld, kunt u de overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Betalingsvolmacht
Wilt u dat uw periodieke gift (minimaal 50 euro) automatisch naar de FODOK wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier 'Betalingsvolmacht' gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en aan de FODOK stuurt, geeft u de FODOK toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven. Als alles is ingevuld, kunt u de overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Let op!
U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst op te sturen. Ze zijn voor uzelf en voor de FODOK. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de Belastingdienst uw aangifte controleert, kan de Belastingdienst u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.