Project Erbij horen

Voor het project Erbij Horen zoeken we de medewerking van dove en slechthorende kinderen en jongeren en hun ouders.


Met dit project willen de Stichting Hoormij en de FODOK de participatie bevorderen van slechthorende en dove kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar, die regulier onderwijs volgen. Hiervoor worden in april ervaringssessies gehouden. Een deel van deze sessies vindt plaats op zaterdag 16 april van 10 tot half 1 in Nieuwegein. Dan worden twee groepen gevormd, een met kinderen van ongeveer 12 tot 15 jaar en een met hun ouders. Daarnaast is er een sessie voor jongeren tussen de 15 en de 22 jaar op woensdagavond 20 april.

Is het iets voor jou en/of je kind(eren)? De organisatie hoort het liefst vóór 1 april van je. Als je niet kunt meedoen, dan bestaat voor ouders ook nog de mogelijkheid om vanaf begin mei schriftelijke en/of mondelinge input te leveren. En ken je andere kinderen, jongeren of ouders, die hieraan zouden willen meewerken: vertel hen hierover! Voor informatie en aanmelding kun je terecht bij projectleider Arend Verschoor, arend.verschoor(at)stichtinghoormij.nl