Promotieonderzoek naar gezondheidsproblemen van slechthorende en dove kinderen en adolecenten

Tiejo van Gent, kinder- en jeugdpsychiater en sinds 2008 fulltime werkzaam bij Kentalis, schrijft proefschrift over de geestelijke gezondheidsproblemen van slechthorende en dove kinderen en adolecenten.


Tiejo van Gent, kinder- en jeugdpsychiater en sinds 2008 fulltime werkzaam bij Kentalis, schrijft proefschrift over de geestelijke gezondheidsproblemen van slechthorende en dove kinderen en adolecenten.

Bevindingen uit het onderzoek


Uit het onderzoek komen vele bevindingen naar boven. Hier volgen enkelen. Net als in ander onderzoek rapporteerden alle beoordelaars; ouders, leraren, hulpverleners en jongeren zelf, meer psychische problemen in een groep dove jongeren dan in de normgroep horende leeftijdgenoten. Dat betrof in de eerste plaats emotionele problemen (ongeacht het schooltype of communicatiewijze), maar ook gedragsproblemen. Wij vonden dat het niet zozeer de doofheid op zichzelf is die de kans op psychische problemen vergroot, maar eerder factoren gebonden aan de oorzaak, aan daarmee samenhangende lichamelijke aandoeningen, naast ongunstige sociale omstandigheden als gezinsspanningen. Ook vonden we meer emotionele stoornissen bij scholieren met laag gevoel van globale eigenwaarde, en meer gedragsstoornissen bij die jongeren met een hoog gevoel van zelfwaardering op sociaal gebied waarvan ouders en leraren vonden dat ze niet populair waren bij leeftijdgenoten. Verder bleek uit het onderzoek hoe complex de psychische problemen van dove en slechthorende kinderen kunnen zijn en hoe belangrijk het is om meer aandacht te besteden aan een vroege herkenning van problemen.

Bijdrage proefschrift

"Ik hoop dat dit proefschrift in de eerste plaats direct of indirect het welzijn van de kinderen en hun ouders ten goede komt. Ik hoop dat de verworven kennis en de vragen die deze oproept anderen stimuleert om nieuw en meer onderzoek te doen. Ik hoop ook dat deze aandacht voor psychische problemen en stoornissen bij dove en slechthorende kinderen en jongeren helpt om samen meer gericht te werken aan goede psychische hulpverleningsvoorzieningen, in Kentalis en -samen met geestelijke gezondheidszorgvoorzieningen- door het hele land".

Adviseur, onderzoeker en behandelaar
Tiejo adviseert over de ontwikkeling van hulpverlening voor dove en slechthorende kinderen en jongeren met psychische problemen in Kentalis, en de samenwerking daarin met geestelijke gezondheidszorgvoorzieningen. Daarnaast adviseert hij binnen Kentalis gedragsdeskundigen in het hele land over onderzoek en zorg voor leerlingen en cliënten met psychische problemen. Hij onderzoekt en behandelt ook cliënten, vanuit het kinder- en jeugdteam van de Riethorst, een specialistische geestelijke gezondheidszorgvoorziening voor doven en slechthorenden in Ede. Tenslotte verricht hij al langere tijd wetenschappelijk onderzoek, waarvan het proefschrift het resultaat is.

Meer lezen?
In FODOKFORUM 6 kan je meer lezen over het onderzoek in een uitgebreid interview met Tiejo van Gent

Bron: Kentalis