Tijdschrift Van Horen Zeggen wordt VHZ-online

Het vaktijdschrift Van Horen Zeggen (VHZ) is per 14 oktober 2017 openbaar online beschikbaar. Op www.vhz-online.nl kunt u informatie vinden over diagnostiek, onderwijs en zorg voor mensen met een auditieve of communicatieve beperking.


Van Horen Zeggen is het vaktijdschrift voor professionals die werken met doven en slechthorenden en  kinderen, jongeren en volwassenen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS). De bijdragen op VHZ-online gaan o.a. over wetenschappelijk onderzoek naar doofheid, slechthorendheid en TOS, de effectiviteit van begeleiding, behandeling en (speciaal) onderwijs en innovaties die voor professionals van belang kunnen zijn. Hiermee maakt VHZ-online de verbinding tussen wetenschap en praktijk. Deze kennis is vanaf nu toegankelijk voor iedereen, dus ook voor leraren die binnen Passend Onderwijs te maken hebben met een TOS-leerling in de klas of de logopedist die een dove jongere behandelt. Belangstellenden vanuit andere sectoren zoals professionals uit de GGZ en KNO kunnen via zoektermen in hun browser gemakkelijk bij relevante informatie op VHZ-online komen.

Het initiatief om de informatie uit het tijdschrift voortaan voor iedereen toegankelijk te maken op VHZ-online is afkomstig van de brancheorganisaties FENAC en Siméa. Na 2017 verdwijnt de papieren versie van het tijdschrift en vanaf 1 januari 2018 is VHZ alleen online beschikbaar. FENAC en Siméa vinden het van groot belang dat via VHZ-online de professionele kennis landelijk gedeeld kan worden. De werkgevers in de sector stellen de bestaande kennis via intranetten eenvoudig beschikbaar aan hun eigen medewerkers.
De redactie van VHZ-online zal in de komende maanden bijdragen uit vorige jaargangen van Van Horen Zeggen online gaan plaatsen. Daarnaast zal VHZ-online de komende jaren faciliteiten aan de website toevoegen zodat het zich kan ontwikkelen tot een kennisplatform waar professionals over en weer contact met elkaar kunnen hebben. Professionals worden snel op de hoogte gebracht van nieuwe artikelen en faciliteiten door zich in te schrijven voor een alert (‘Mijn VHZ’). 

Samenvatting
Iedereen kan via VHZ-online kennis over begeleiding, behandeling en (speciaal) onderwijs  lezen en delen als je geïnteresseerd bent in doofheid, slechthorendheid en TOS. Vanaf 14 oktober 2017 is die kennis openbaar en voor iedereen beschikbaar. VHZ-online wil een brug slaan tussen (wetenschappelijk) onderzoek en de dagelijkse praktijk van professionals. Per januari 2018 zal het papieren tijdschrift Van Horen Zeggen niet meer verschijnen.