Visie toekomst onderwijs FODOK en Hoormij/FOSS

De instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen, Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus-Zuid, beraden zich op de toekomst van het onderwijs (regulier en speciaal) aan doven en slechthorenden. Ze willen dat doen met alle betrokkenen in dit traject: ouders, (oud-)leerlingen, medewerkers, ouderorganisaties enz. Dat resulteerde in een actieve Facebook-discussie en daarnaast wordt op 18 november een werkconferentie over dit onderwerp georganiseerd, waar de ouderorganisaties ook vertegenwoordigd zullen zijn. 


Naar aanleiding hiervan hebben FODOK en Hoormij/FOSS hun standpunten ten aanzien van de toekomst van het onderwijs aan deze doelgroepen nog eens geformuleerd en aan de instellingen voorgelegd. Want wij denken dat een aantal essentiële vragen niet aan de orde is geweest in deze discussie.

De visie van de FODOK en Hoormij/FOSS lees je hier, het bijbehorende interview met Kees-Ate van der Meer lees je hier.